Komisje RM

Komisja Gospodarki Komunalnej 18.10.2021

Podczas obrad Komisji Gospodarki Komunalnej w dniu 18 października 2021 r. omawiano bieżące funkcjonowanie Rodzinnych Ogrodów Działkowych w Gliwicach.

Przewodniczący Komisji Jacek Trochimowicz przypomniał, że zorganizowano posiedzenie w sprawie funkcjonowania Rodzinnych Ogrodów Działkowych, interwencję działkowców oraz pisma radnego Łukasza Chmielewskiego.

Komisja Gospodarki Komunalnej postanowiła wysłuchać propozycji przedstawicieli Polskiego Związku Działkowców.
Przedstawiciel Polskiego Związku Działkowców (PZD) przedstawił sytuację działkowców, którzy przystąpili do segregacji odpadów ogrodowych i z którymi zawarta została umowa z Remondisem na 4 kontenery o objętości 1100 litrów. Zbudowane zostało zadaszone i zabezpieczone stanowisko do zbierania i segregacji odpadów. Zgodnie z umową, co dwa tygodnie odbierane są odpady zmieszane i co dwa tygodnie – tworzywa. Działkowcy oceniają, że za duża jest częstotliwość odbioru szkła i papieru. Pomimo zawartej umowy na odbiór odpadów, udaje się zebrać po jednym niepełnym kontenerze szkła i papieru. Należałoby się zastanowić nad zmniejszeniem częstotliwości odbioru tych odpadów, np. raz na kwartał. Gość wskazał, że w mniejszych ogrodach działkowych w Gliwicach działają również mniejsze ogrody. Zgodnie z harmonogramem, one również mają do dyspozycji kontenery o objętości 1100 litrów
(zgodnie z umową). Częstotliwość odbioru odpadów jest za duża.

Z przebiegu tej dyskusji sporządzony będzie protokół. Przewodniczący poprosił ponownie działkowców o przekazanie zagadnień w formie pisemnej. Jednocześnie Przewodniczący nie wykluczył kolejnego spotkania w sprawie ogrodów działkowych, jeśli wystąpi taka potrzeba. Zachęcił również działkowców do złożenia uwag do Studium Zagospodarowania Przestrzennego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button