Komisje RM

Komisja Gospodarki Komunalnej 6.12.2021

Na obradach Komisji Gospodarki Komunalnej 6 grudnia 2021 podsumowywano działalność Komisji Gospodarki Komunalnej w 2021 roku, wysłuchano informacji na temat realizacji przez Miejski Zarząd Usług Komunalnych działalności wynikających z Budżetu Obywatelskiego oraz omawiano temat nasadzeń w mieście.

Dyskusję rozpoczął Mariusz Śpiewok, pełniący rolę Zastępcy Prezydenta Miasta Gliwice, który zaprosił na posiedzenie dwóch dyrektorów Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych, dyrektora Tadeusza Mazura oraz zastępca dyrektora Grzegorza Śliczniuka. Na spotkaniu był obecny również Marcin Gomerski, który jest w Zarządzie Dróg Miejskich odpowiedzialny za zarządzanie zielenią w mieście.

Komisji przedstawiono również plany na rok 2022. Budżet Obywatelski realizowany przez MZUK 1 807 000 zł, w tym roku obejmował on 16 pozycji w różnych dzielnicach. 11 pozycji zostało wykonanych i udostępnionych mieszkańcom. Pozostałe pozycje nie zostały wykonane, ponieważ propozycje złożone w ofertach znacznie przekraczały określone we wnioskach budżety. Po rozmowach z prezydentem ustalono, że niektóre propozycje mogą zostać zrealizowane później dzięki oszczędnościom z budżetu miasta w latach przyszłych. Radni nie mieli dodatkowych pytań w sprawie, przewodniczący dopytywał o tendencje przewyższania kwoty, która była wymieniana na etapie szacowania cen realizacji projektów.

Omawiano również sprawę zieleni. ZDM zarządza 500 ha. zieleni w mieście. Komisja otrzymała informacje o planowanych ograniczeniach w koszeniu zieleni w mieście w przyszłym roku celem zachowania tzw. łąk kwietnych. Odejście od realizacji koszenia łąk do wysokości 5 cm. Urzędnicy prosili o zwrócenie uwagi na to, że miasto ma w opiece drzewostan i jego celem nie jest wycinanie drzew, wbrew plotkom, że drewno jest palone w schronisku dla zwierząt. Wycinane są tylko drzewa, które odpowiednimi decyzjami są przeznaczone na wycinkę. Zostały wycięte 333 drzewa, natomiast nasadzono 350 drzew, 694 krzewów, 49 tys. kwiatów, prawie 5 tys. bylin i roślin cebulowych prawie 8 tysięcy.

Komisja zapoznała się ze sprawami bieżącymi skierowanymi do Komisji.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button