Komisje RMWideo

Komisja omówiła utworzenie CK Victoria (WIDEO)

W dniu 11.05.2021 r. odbyło się niezwykle ważne posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury i Sportu. Głównym tematem spotkania były zmiany w gliwickiej kulturze – likwidacja MDK oraz utworzenie nowej instytucji – Centrum Kultury Victoria. Działania urzędu referowała wiceprezydent Ewa Weber.

To było jedno z dłuższych posiedzeń komisji, w których uczestniczyliśmy, trwało bowiem blisko 2,5 godziny. W pierwszym punkcie komisja wysłuchała sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Gliwice w sferze edukacji, kultury i sportu. Ta część posiedzenia wraz z dyskusją trwała 44 minuty.

Od 44:24 minuty spotkania rozpoczyna się część dotycząca utworzenia nowej instytucji kultury – CK Victoria. Aktualną informację przedstawiła wiceprezydent Ewa Weber. Informacja była obszerna, wystąpienie wiceprezydent Weber trwało około 25 minut, w trakcie została zaprezentowania prezentacja multimedialna. Następnie głos zabrała naczelnik Wydziału Kultury i Sportu. Omówiono list środowiska organizacji pozarządowych w sprawie likwidacji MDK i utworzenia nowej instytucji.

Dyskusja nad głównym tematem posiedzenia rozpoczyna się od 1:26:20 minuty nagrania. Radny Łukasz Chmielewski zwrócił uwagę na kwestię Rady Programowej nowej instytucji kultury. Wątpliwości radnego wzbudził sposób powoływania członków Rady Programowej, których powołuje i odwołuje dyrektor placówki. Według radnego taki sposób wyboru spowoduje, że organ będzie charakter fasadowy. Radny zwrócił także uwagę na fakt, iż do tej pory nie jest znany plan finansowy jednostki.

Radna Katarzyna Kuczyńska-Budka zwróciła uwagę na fakt, iż pod koniec maja rada będzie decydować o likwidacji MDK, a w tym momencie jest zbyt wiele niewiadomych, niewyjaśnionych aspektów powołania nowej instytucji kultury, łącznie z jej planowanym budżecie.

Radna Agnieszka Filipkowska dopytywała o obecnych pracowników MDK – nie wszyscy na dzień posiedzenia komisji zdecydowali czy chcą pracować dla nowej instytucji kultury i w jakiej formule.

Głos w dyskusji zabrał także radny Adam Michczyński. Także zwracał uwagę na sposób powołania rady programowej CK Victoria, zaznaczył też, że sposób finansowania zadań w sferze kultury w zaproponowanej formie będzie rodził wiele trudności dla organizacji pozarządowych. Wątpliwości radnego wzbudziła rola koordynatora zatrudnionego w Centrum Kultury.

Dyskusja zakończyła się około 2:17:00 nagrania. Następnie komisja przeszła do omawiania spraw bieżących

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button