Komisje RM

Komisja Rewizyjna 5.10.2021

Na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Gliwice kadencji 2018-2023 w dniu 5 października 2021 r., godz. 17.00 omawiano zakończenie kontroli w sprawie realizacji inwestycji „Budowa Centrum Przesiadkowego” oraz kontrolę zasad nadzorowania wydatków związanych z finansowaniem stowarzyszeń sportowych.

Radni omawiali zakończenie kontroli w sprawie realizacji inwestycji „Budowa Centrum Przesiadkowego”. Przewodniczący Komisji Zbigniew Wygoda przypomniał, że w dniu 5 lipca 2021 r.zespół kontrolny odbył wizję na placu budowy. Radny Ryszard Buczek poinformował, że podczas silnej ulewy teren budowy został częściowo zalany, ale wszystkiego nie da się przewidzieć. Radny zauważył również, że dobrze się stało, że na placu budowy nie odkryto żadnych zabytków, co mogłoby wydłużyć prace.

Rozmawiano również o kontroli zasad nadzorowania wydatków związanych z finansowaniem stowarzyszeń sportowych, ze szczególnym uwzględnieniem dotacji, o których mowa w kierowanych do Komisji Rewizyjnej wystąpieniach Komisji Edukacji, Kultury i Sport. Przewodniczący Komisji Zbigniew Wygoda wymienił pisma mieszkańca związane tematycznie z kontrolą zakończoną w dn. 9 września 2021 r. Rada Miasta podjęła uchwałę nr XXIX/613/2021 w sprawie przyjęcia wystąpienia pokontrolnego Komisji Rewizyjnej w sprawie jw. Przewodniczący zapowiedział przestudiowanie tych pism i poprosił radnych o to samo.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button