Komisje RM

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji 13.09.2021

Ze względu na awarię sprzętu dziennikarz nie mógł potwierdzić swojej obecności. Mimo faktu, że Komisje Rady Miasta są jawne, przedstawiciel redakcji został wyrzucony z posiedzenia.

Materiał wideo z posiedzenia: [LINK]

2 Comments

  1. Jest to niedopuszczalne zachowanie radnych z Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Gliwice!
    Pragnę radnym jednoznacznie przypomnieć, że podstawową regulacją z tego zakresu w polskim systemie prawnym jest art. 61 Konstytucji RP. Zgodnie z tą normą obywatel ma prawo do uzyskiwania informacji o działalności organów władzy publicznej oraz osób pełniących funkcje publiczne. Prawo to obejmuje dostęp do dokumentów oraz wstęp na posiedzenia kolegialnych organów władzy publicznej pochodzących z powszechnych wyborów, z możliwością rejestracji dźwięku lub obrazu.
    Wskazana norma w sposób oczywisty dotyczy także organów samorządu terytorialnego. W przypadku gmin regulacją doprecyzowującą przepisy konstytucyjne jest art. 11b ustawy o samorządzie gminnym. Ustawodawca określił, że działalność gminy jest jawna, co obejmuje w szczególności prawo obywateli do uzyskiwania informacji, wstępu na sesje rady gminy i posiedzenia jej komisji, a także dostępu do dokumentów wynikających z wykonywania zadań publicznych, w tym protokołów posiedzeń organów gminy i komisji rady gminy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button