Komisje RMWideo

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji, 17.11.2020 r.

Posiedzenie Komisji Skarg Wniosków i Petycji Rady Miasta Gliwice z dnia 17.1..12020 r.

Tematy poruszane na posiedzeniu komisji:

  1. Petycja w sprawie modernizacji kąpieliska leśnego. Prezydent pozytywnie rozpatrzył petycję, wobec czego dalsze procedowanie sprawy przez komisję jest bezzasadne.
  2. Petycja Zjednoczenia Rodzin Chrześcijańskich w sprawie uhonorowania Kornela Morawieckiego poprzez nadanie jego imienia ulicy lub skwerowi w Gliwicach. Komisja zaopiniowała petycję negatywnie.
  3. Skarga na dyrektora Zespołu Szkolono-Przedszkolnego nr 11. Skarżący wskazuje na brak swobodnego dostępu do wody, oraz wnioskuje o wprowadzenie czwartego posiłku dla dzieci lub zwiększenie kaloryczności ostatniego posiłku.

Zapis wideo posiedzenia: [LINK]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button