Komisje RM

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji, 25.01.2021 r.

Kolejne posiedzenie komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Gliwice za nami. Ze względu na zbyt dużą ilość danych wrażliwych, dotyczących osób fizycznych nie publikujemy zapisu wideo.

Komisja pochylała się dzisiaj między innymi nad:

  1. Skargą mieszkanki na dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Gliwicach. Sprawa dotyczy wstrzymania wypłacania świadczeń socjalnych ze względu na powzięcie podejrzenia ukrywania dochodów skarżącej. Jak się okazuje, w przypadku otrzymania zgłoszenia, pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej bardzo wnikliwie monitorują wszystkie informacje mogące świadczyć o ukrywaniu dochodów – np. poprzez profile w social mediach.
  2. Do rady wpłynęło 7 petycji o takiej samej treści. Rada sprawdzi jaki organ jest właściwy do ich rozpatrzenia. Treść petycji jest nietypowa, pisaliśmy już o niej tutaj: [Nietypowa petycja trafiła do Rady Miasta].

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button