FinanseKomisje RM

Komisja zbiorcza 24.11.2021

24 listopada spotkały się na obradach Komisja Budżetu i Finansów wraz z Komisją Gospodarki Komunalnej, Komisją Skarg, Wniosków i Petycji, Komisją Zdrowia i Polityki Społecznej, Komisją Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska oraz Komisją Rozwoju Miasta i Inwestycji.

Porządek obrad obejmował jeden punkt — omówienie i wydanie opinii poszczególnych Komisji do projektu uchwały budżetu na rok 2022 oraz projektu wieloletniej prognozy finansowej. Komisję poprowadził radny Krzysztof Kleczka.

Omawiano wpływy, które zostały zmniejszone przez wprowadzone w 2019 roku zmiany spowodowane zmianami z podatku PIT. Zwrócono również uwagę na to, jaki wpływ na finanse miasta będzie miał program Polski Ład. Na przyszłoroczny budżet silnie oddziaływać będzie inflacja. Rosną ceny energii, paliw, gazu, koszty pracy, usług i materiałów, więcej trzeba zapłacić za funkcjonowanie miasta, z dnia na dzień drożeją inwestycje. Za te same kwoty, co wcześniej, można zrobić mniej. Wydatki rosną, a wpływy do budżetu maleją, zmniejszają się bowiem dochody do budżetu z podatku dochodowego płaconego przez mieszkańców, a jest to najważniejsze źródło dochodów własnych miasta. Brakuje jednocześnie rozwiązań, które w pełni rekompensowałyby gminom straty z tego tytułu.

Z Wieloletniej Prognozy Finansowej wynika, że w Gliwicach łączny ubytek z PIT-ów do 2034 roku przekroczy 800 mln zł. Do budżetu Gliwic trafia połowa z płaconego przez mieszkańców podatku dochodowego od osób fizycznych. TWpływy te stanowią główną pozycję w grupie dochodów własnych miasta i są budżetową podstawą umożliwiającą utrzymanie i zaspokojenie niezbędnych potrzeb oraz zdolność kredytową miasta. Radna Katarzyńska Kuczyńska-Budka spytała, czy sytuację należy rozumieć, jakoby w przyszłym roku dochody z PIT miały zmaleć o 55 mln zł, skarbnik miasta wyjaśnił jednak, że chodzi o kwotę 37 mln zł. Pieniądze znajdujące się aktualnie w kasie na pokrycie deficytu przejdzie w postaci wolnych środków na przyszły rok. Ryszard Reszke, skarbnik Miasta Gliwice zauważył, że wprowadzone zmiany mają zapewnić większą stabilność finansom samorządowców, skomentował jednak, że sam preferowałby sytuację większej niepewności przy większej możliwości wzbogacenia się miasta.

Radny Michczyński pytał między innymi o przypomnienie o działaniach promocyjnych w Arenie Gliwice (7 ml na rok). Prosił o określenie podmiotu, który jest odpowiedzialny za działanie, Skarbnik odpowiedział, że w wynik postępowania zostanie ogłoszony, ponieważ nie ma pewności, czy jest już formalnie zakończone. Radny zainteresował się również budową suchego polderu, z tego co wie, jest to bowiem inwestycja, która jest zawieszona, Wody Polskie bowiem nie chciały utrzymywać współpracy z miastem. Skarbnik obiecał przesłanie odpowiedzi, ponieważ aktualnie nie był w stanie udzielić informacji w temacie. Radny podkreślił również, że radni otrzymali odpowiedź na propozycję budowy żłobka od pani prezydent Weber, że Miasto podjęło już decyzję o stworzeniu nowego żłobka. Inwestycja miała zapewnić miejsce 200 dzieciom z Gliwic. Obiekt miałby zostać wybudowany w 2024 roku. Skarbnik wyraził przypuszczenie, że nastąpiło w tym przypadku planowanie na rok przyszły. Reszke poprosił o zanotowanie pytania.

Zbigniew Goliszewski podjął dyskusję ze skarbnikiem miasta, sugerując, że zmiana o 50 mln, w tak dużym budżecie nie powinna budzić takiego popłochu. Ryszard Reszke zaoponował, sugerując, że Radny powinien postarać się samodzielnie znaleźć 50 wolnych milionów złotych, z których można by zrezygnować planując budżet miasta.

Z projektu budżetu na 2022 rok wynika, że na wszystkie wydatki będzie potrzeba o 50 mln zł więcej niż w tym roku. W związku z pomniejszeniem dochodów z PIT-ów miejscy radni przegłosowali waloryzację stawek podatku od nieruchomości.

Zamieszanie wywołało głosowanie radnych, jednak przedstawiciele poszczegółnych komisji wspólnie ustalili, że Komisja Budżetowa może wydać opinię na temat komisji dopiero po przeanalizowaniu głosów innych komisji.

Temat budżetu miasta zostanie poruszany w kolejnych artykułach.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button