Komisje RMWideo

Połączone posiedzenie Komisja Gospodarki Komunalnej; Komisja Skarg, Wniosków i Petycji 23.11.2020 r.

Połączone posiedzenie Komisji Gospodarki Komunalnej oraz Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Gliwice z dnia 23.11.2020 r.

Porządek posiedzenia:

 1. Sprawy bieżące.
 2. Druki sesyjne.

Ciekawsze fragmenty posiedzenia:

 1. Projekt budżetu Miasta Gliwice na 2021 rok. Uchwałę referuje skarbnik miasta Pan Ryszard Reszke.
  1. Projekt uchwały już się zdeaktualizował. Prognoza dochodów uległa zmniejszeniu ze względu na wstrzymanie podwyżki podatku od nieruchomości.
  2. Budżet zakłada deficyt. Realia na 2021 rok “nie napawają optymizmem”. Brak rekompensaty utraconych przez miasto dochodów z PIT. Znów wzrośnie kwota przeznaczona na finansowanie oświaty, bez odpowiedniej rekompensaty z budżetu państwa. Zwyczajowa nadwyżka budżetowa zaczyna “topnieć”.
 2. Wiceprezydent Mariusz Śpiewok: spadki dochodów samorządów nie są wynikiem pandemii, tylko regulacji wprowadzonych w zeszły roku – zmniejszenia podatku PIT, ulg i działań rządu.
 3. Wiceprezydent odpowiada na pytania Radnego Kiełpińskiego.
 4. Zdzisław Goliszewski zadaje trzy pytania, między innymi: “aż 8 mln zł na promocję w Arenie Gliwice. Skąd taka kwota?”. Odpowiada wiceprezydent Śpiewok (ok 25 min. nagrania).
 5. Pytania radnego Tomasza Tylutko. Między innymi o planowane podniesienie kapitału spółki Śląska Sieć Metropolitalna w kwocie 4,5 mln zł na rozbudowę infrastruktury telekomunikacyjnej i sieciowej. Planowane są też: modernizacja monitoringu wizyjnego i przygotowanie do inwestycji Data Center. Planowana jest także modernizacja floty samochodowej spółki.
 6. Radny Wróblewski (38 minuta nagrania) dopytywał o wielkość zmiany dochodów miasta w związku z regulacjami rządowymi.
 7. Pytania przekazane przez radnego Chmielewskiego (55 min. nagrania).
 8. Komisja przeszła do opiniowania projektów uchwał: budżetowej i wieloletniej prognozy finansowej.
  1. Uchwała budżetowa została zaopiniowana pozytywnie przez obie komisje.
  2. Projekt WPI został zaopiniowany pozytywnie przez obie komisje.
 9. Kolejny punkt posiedzenia dotyczył zaopiniowana szeregu druków sesyjnych na najbliższą Sesję Rady Miasta.

Nagranie wideo posiedzenia: [LINK].

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button