Jawność

Komunikat urzędu w sprawie Śląskiej Sieci Metropolitalnej

Urząd Miejski zareagował na artykuł Onet.pl dotyczący nieprawidłowości w gliwickiej spółce Śląska Sieć Metropolitalna. Na stronie miasta opublikowano anonimowy komunikat. Oświadczenie nie zaprzecza informacjom opublikowanym przez Onet, przedstawia jednak wersję wydarzeń z punktu widzenia urzędu. Oto fragmenty oświadczenia:

W 2018 r. ŚSM popadła w kłopoty finansowe, wynikające w główniej mierze z porażki biznesowej związanej z nieuzyskaniem  dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego na realizację projektu „Utworzenie Centrum Usług Wspólnych, jako samorządowej platformy dojrzałych e-usług, oraz digitalizacji zasobów w celu zapewnienia otwartego dostępu do ich postaci cyfrowej” oraz zaciągniętej w 2016 r. pożyczki na zakup sprzętu pod projekt CUW.

Z informacji pozyskanych przez dziennikarzy Onet.pl wynika, iż jako zabezpieczenie tej pożyczki od prywatnej firmy miasto przeznaczyło działki w Lesie Żernickim. Zarządzenie w tej sprawie podpisał Adam Neumann. Z kalendarza wynika, że miało to miejsce w 2016 roku. W dalszej części oświadczenia czytamy:

W 2019 r. w wyniku działań nadzorczych podjętych przez ówczesnego zastępcę prezydenta Gliwic Adama Neumanna stwierdzono, że ówczesny zarząd ponosi odpowiedzialność za szereg niewłaściwych decyzji zarządczych, w wyniku czego podjęto decyzję o odwołaniu prezesa Grzegorza Nitkiewicza oraz wiceprezesa Rafała Fulczyka z dniem 30 kwietnia 2019 r.

Z dniem 1 maja 2019 r. na funkcję prezesa zarządu powołano Ewę Weber. Nowa prezes podjęła niezwłocznie działania w celu zdiagnozowania stanu ekonomicznego spółki, a następnie zaplanowała oraz sukcesywnie rozpoczęła wdrażanie koniecznych działań naprawczych, zmierzających do poprawy sytuacji finansowej.

W wyniku analizy funkcjonowania spółki stwierdzono, że ówczesny zarząd spółki dopuścił się szeregu nieprawidłowości. Sytuacja finansowa spółki nie była adekwatnie odzwierciedlana w księgach rachunkowych, za co odpowiada – zgodnie z ustawą o rachunkowości oraz powierzonymi obowiązkami –  główny księgowy oraz zarząd.

W wyniku stwierdzonych nieprawidłowości w 2019 r. prezes Weber złożyła doniesienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa do organów ścigania. Spółka współpracuje na bieżąco z prokuraturą prowadzącą dochodzenie w sprawie działań poprzedniego zarządu. Miasto oczekuje, że toczące się postępowanie doprowadzi do wskazania i odpowiedniego ukarania osób winnych sytuacji w jakiej znalazła się spółka.

Działania naprawcze są konsekwentnie realizowane, a wprowadzone w toku ich wdrażania zmiany przyczyniają się do systematycznej poprawy jakości świadczonych przez spółkę usług oraz bieżącego funkcjonowania Śląskiej Sieci Metropolitalnej sp. z o.o.

Reasumując: z oświadczenia opublikowanego na stronie miasta wynika, iż władze Gliwic zareagowały na nieprawidłowości dopiero w 2019 roku, o trzy lata za późno. W związku z ciągłym nadzorem nad działalnością spółek komunalnych ciężko uwierzyć, że kierownictwo miasta nie miało wiedzy o działaniach Śląskiej Sieci Metropolitalnej przed rokiem 2019. Przecież już w 2016 roku miasto zgodziło się na ustanowienie zabezpieczenia pożyczki na gruntach miejskich. Zgodę na pożyczkę dała Rada Nadzorcza, która musiała przecież zadać podstawowe pytania w sprawie – ile, dlaczego, komu, za co, na jakiej podstawie?

Jak wspomnieliśmy, komunikat nie zaprzecza faktom przytoczonym przez Pawła Pawlika, dziennikarza Onetu. Z niecierpliwością czekamy na kolejne publikacje dotyczące sprawy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button