Brak kategoriiFinansePolityka lokalna

Konkurs FIO Sląskie 2022 – co, jak, gdzie

W jaki sposób ubiegać się o bezzwrotne środki w ramach programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich dla mieszkańców naszego województwa? Rozmowa z Joanną Łempicką, koordynatorką projektu z ramienia fundacki Klaster Innowacji Społecznych – realizatora projektu FIO Śląskie 2022.

Dzień dobry. Skąd pochodzą środki dysponowane w ramach konkursu FIO Śląskie?

– Konkurs Śląskie Lokalnie jest dofinansowany przez Narodowy Instytut Wolności w ramach Rządowego Programu NOWEFIO.

Co należy rozumieć przez “młodą organizację”, bo do takich skierowany jest konkurs?

– Młoda organizacja pozarządowa to taka, która działa krócej niż 5 lat, a jej przychód za rok 2021 nie przekroczył 30 tys. zł. Jeśli jakaś organizacja nie kwalifikuje się jako młoda organizacja może wziąć udział w konkursie jako organizacja patronacka, która realizuje inicjatywę w imieniu grupy nieformalnej. Grupa nieformalna to inaczej trzy pełnoletnie osoby, które zamieszkują województwo śląskie. Ważną informacją jest, że grupa nieformalna nie musi złożyć wniosku z ramienia patrona, może to zrobić samodzielnie. Inaczej – patron składając wniosek musi reprezentować taką grupę, ale grupa nie potrzebuje patrona.

Jak złożyć wniosek? gdzie znajdują się wzory dokumentów?

– Nabór ruszył 15 lutego i potrwa do 15 marca. Formularze wniosków dostępne są na stronie www.fioslaskie.com w zakładce złóż wniosek. Wystarczy wejść w odpowiedni formularz (wniosek dla grup nieformalnych lub dla organizacji) uzupełnić rubryki i złożyć go w formie elektronicznej. Na tej samej stronie można znaleźć wzory dokumentów przydatnych przy realizacji inicjatyw m.in. regulamin, podręcznik, wzory wniosków itp. Można je znaleźć w zakładce dokumenty.

Jakie przykładowe inicjatywy zostały beneficjentami projektu w poprzedniej edycji?

– W edycji 2021 zostały dofinansowane różne inicjatywy. Znalazły się wśród nich projekty senioralne nastawione na aktywizację seniorów poprzez organizację wyjazdów i warsztatów, ale także projekty skierowane do dzieci i młodzieży, nastawione na działania edukacyjne. Nie zabrakło wydarzeń kulturalnych i sportowych. Wiele organizacji, dzięki tym środkom miało szansę na rozwój i dzielenie się nim z innymi. Wyróżniliśmy 10 najlepszych inicjatyw, o których można dowiedzieć się więcej z naszego facebooka “Śląskie Lokalnie – małe granty FIO”, oglądając zapis transmisji z gali podsumowującej poprzednią edycję.

Dziękuję za rozmowę.

Szczegółowe informacje znaleźć można na stronie Funduszu – fioslaskie.com

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button