Polityka lokalnaŻycie Miasta

Konkurs na pracę o Gliwicach. Czy to w ogóle ma sens?

Ruszyła XVI edycja konkursu na najlepszą pracę dyplomową dotyczącą Gliwic. Autorzy prac licencjackich, inżynierskich, magisterskich lub doktorskich, które mogą być wykorzystane do promocji miasta, mają szanse na wygranie nagród pieniężnych lub rzeczowych. Dlaczego inicjatywa wzbudza emocje?

W konkursie mogą wziąć udział absolwenci studiów wyższych, którzy obronili tytuły w latach 2018–2021 i nie brali udziału w poprzednich edycjach. Prawo do zgłaszania prac mają władze uczelni lub wydziału, które posiadają prawo do nadawania tytułu licencjata, inżyniera, magistra lub doktora oraz autorzy prac – po uzyskaniu rekomendacji władz uczelni, wydziału lub placówki badawczej. O tym, które prace zostaną nagrodzone, zadecyduje Prezydent Miasta Gliwice na podstawie opinii komisji konkursowej, w skład której wejdą przedstawiciele Prezydenta Miasta, Rady Miasta Gliwice oraz Politechniki Śląskiej.

Termin zgłoszeń do konkursu upływa 15 października.

Prace przyjmowane są w sekretariacie Wydziału Promocji i Komunikacji Społecznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach (ul. Zwycięstwa 21, p. 132, tel. 32/239-12-89). Regulamin jest dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach (bip.gliwice.eu).

Jakie wątpliwości dotyczące konkursu mogą mieć więc Internauci?

Pierwszą kwestią, która budzi ich zastrzeżenia, jest brak informacji o wysokości nagrody, jaka czeka na laureatów konkursu. W Regulaminie możemy przeczytać jedynie, że przewidziane są nagrody rzeczowe i finansowe.

Kolejnym tematem budzącym niezadowolenie czytelników jest sposób oceniania prac. W skali 10-punktowej aż 6 punktów można uzyskać za ujęcie tematu w sposób, który może pozwolić na promocje miasta. Za estetykę i twórcze spojrzenie na problem związany z Gliwicami można uzyskać po 2 punkty.

Zainteresowaliśmy się tematem i sprawdziliśmy, jak wygląda sytuacja w przypadku tegorocznych konkursów na pracę dyplomową organizowanych w innych miastach w Polsce:

  • Lublin (w regulaminie dokładnie zostało określone, jakiej wysokości są nagrody, które otrzymają uczestnicy)
  • Urząd Miejski w Białymstoku oraz Politechnika Białostocka zaproponowali konkurs na prace o problemach przestrzennych Białegostoku 2021 Lublin (w regulaminie zostało określone, jaka jest sumaryczna kwota przeznaczona na nagrody dla uczestników)
  • Prezydent Miasta Gdyni ogłosił konkurs o nagrodę Prezydenta Miasta Gdyni na najlepszą pracę dyplomową poświęconą tematyce rozwoju gospodarczego Miasta Gdyni. Lublin (w regulaminie dokładnie zostało określone, jakiej wysokości są nagrody, które otrzymają uczestnicy)

Które propozycje podobają Ci się najbardziej?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button