Życie Miasta

Konkurs NIW-CRSO na najlepszą pracę magisterską i rozprawę doktorską

Narodowy Instytut Wolności – Centrum Społeczeństwa Obywatelskiego ogłosił konkurs na najlepszą pracę magisterską i rozprawę doktorską poświęconą społeczeństwu obywatelskiemu. Jego adresatami są autorzy prac magisterskich lub rozpraw doktorskich napisanych w języku polskim i obronionych w okresie od 1 stycznia 2019 r. do 30 czerwca 2021 r.

W konkursie mogą wziąć udział autorzy prac magisterskich lub rozpraw doktorskich poświęconych takim zagadnieniom jak: społeczeństwo obywatelskie i jego funkcje, sektor obywatelski w Polsce (także w wymiarze porównawczym), wolontariat, uniwersytety ludowe, ruch harcerski i skautowy. Prace mogą być zgłaszane przez autorów, a także przez promotorów, przedstawicieli władz uczelni bądź jednostek naukowych za zgodą autora. Zgłoszenia będą przyjmowane w terminie od 1 czerwca 2021 r. do 20 lipca 2021 r.

Kapituła konkursu, złożona z wybitnych przedstawicieli nauk społecznych, przyzna nagrody pieniężne zdobywcom I, II i III miejsca, osobno w kategorii pracy magisterskiej i rozprawy doktorskiej. Ponadto zwycięskie prace lub ich fragmenty bądź streszczenia mogą zostać opublikowane w formie drukowanej w Bibliotece Pożytku Publicznego. Szczegóły dotyczące konkursu oraz regulamin są opublikowane na stronie: www.niw.gov.pl.


Szczegółowych informacji udziela p. Ewa Dzielnicka, Główny Specjalista ds. Badań i Analiz,
edzielnicka@niw.gov.pl, (22) 468 44 58.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button