Konsultacje społecznePolityka lokalnaWideo

Konsultacje czy farsa?

Miasto szumnie ogłosiło konsultacje społeczne w sprawie zagospodarowania terenu zbiornika przeciwpowodziowego na Wilczych Dołach. Miało to dać mieszkańcom złudzenie decyzyjności w tej kontrowersyjnej sprawie. “Konsultacje” zakończyły się spektakularną kompromitacją urzędu.

Przypomnijmy przebieg wydarzeń:

  1. Miasto przystępuje do realizacji inwestycji.
  2. Mieszkańcy Sikornika są całkowicie zaskoczeni, zawiódł sposób informowania mieszkańców o działaniach prowadzonych przez magistrat na terenie dzielnicy. Gliwiczanie zaniepokojeni są rozmiarami inwestycji i jej wpływem na środowisko naturalne.
  3. Zawiązuje się komitet społeczny “Ratujmy Wilcze Doły!”, który w drodze analizy dostępnych dokumentów odkrywa:
  4. matematyczne błędy w projekcie,
  5. przewymiarowanie zbiornika względem ekspertyzy GIG, będącej punktem wyjścia do projektu zbiornika,
  6. sprzeczność dokumentów środowiskowych ze stanem faktycznym (zatuszowanie walorów przyrodniczych terenu).
  7. Zarzuty społeczników potwierdzają autorytety w dziedzinie hydrologii oraz specjalistów z innych dziedzin.
  8. Pod petycją społeczników o ponowne przeanalizowanie inwestycji podpisało się ponad 10 tys. osób. Miasto nie dopuszcza możliwości rewizji projektu.
  9. Władze miasta próbują wyjść z twarzą z narastającego konfliktu społecznego. Proponują “rozmowy”, w trakcie których padają kuriozalne stwierdzenia z ust wiceprezydenta o tym, że zbiornik powinien być jeszcze większy. Przyznano także, że w projekcie są błędy matematyczne, ale działania przeprowadzono jeszcze raz, uzyskując taki sam wynik jak w błędnych rachunkach. W trakcie “rozmów” nikt nikogo nie przekonał do swoich argumentów.
  10. W międzyczasie odbywa się skandaliczna sesja Rady Miasta Gliwice, podczas której nie dopuszczono do głosu zaproszonych ekspertów. Podjęto także uchwałę z naruszeniem regulaminu Rady Miasta. [LINK].

Prawdopodobnie w tym momencie władze Gliwic zrozumiały, że mają do czynienia z poważnym kryzysem. Podjęto kroki zmierzające do deeskalacji – ale niestety nie za pomocą dialogu, a środków masowego przekazu (złośliwi mówią o propagandzie). Podjęto decyzję o wyprodukowaniu spotu “informacyjnego” oraz ulotek, których zadaniem było przekonanie wszystkich o zasadności budowy zbiornika w zaplanowanym kształcie. Całość kosztowała gliwickiego podatnika około 47 tys. zł.

Zastosowaną narrację porównywano do kroniki filmowej z minionej epoki PRLu, a sam film z miejsca stał się obiektem parodii:

Link do filmu: [LINK]

Na bazie zaprezentowanych materiałów Prezydent Adam Neumann ogłosił konsultacje społeczne, w których pyta gliwiczan jaki wariant zagospodarowania zbiornika wybierają. Niestety, nie są to konsultacje w kształcie przewidzianym przez odpowiednie przepisy, a jedynie ankieta internetowa, która w dodatku została przeprowadzona w sposób amatorski (w ciągu kilku dni liczba udzielonych odpowiedzi przekroczyła liczbę mieszkańców Gliwic, dobijając do pół miliona oddanych głosów). Przypomnijmy – podobną ankietę urząd prowadził w sprawie zadaszenia Centrum Przesiadkowego – wyniki “konsultacji” nie mają nic wspólnego z realizowanym wariantem. Aktualnie zablokowano możliwość oddawania głosów w ankiecie.

Urząd Miasta często rezygnował z przeprowadzenia konsultacji społecznych, twierdząc, że jest to narzędzie drogie i nieefektywne. Tymczasem, realizując pseudo konsultacje w sprawie Wilczych Dołów wydano już około 50 tys. zł, a efekt nadaje się jedynie do kosza.

Pomimo tak zdecydowanego oporu mieszkańców, wszystko wskazuje na to, że ciężki sprzęt wjedzie na plac budowy jeszcze w tym roku. Z nieoficjalnych źródeł wiemy, że to nie koniec zmagań o zachowanie Wilczych Dołów.

Materiały urzędu dotyczące konsultacji społecznych: [LINK]

———————
Czym są konsultacje społeczne? Jakie przepisy je regulują?

Najważniejszym aktem prawnym dotyczącym konsultacji społecznych jako procesu dialogu i włączania mieszkańców w decydowanie o wspólnocie, w której żyją, jest Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, a konkretnie art. 4 Konstytucji, który stanowi, że władza zwierzchnia w Rzeczypospolitej Polskiej należy do Narodu i to On ją wykonuje, bądź to przez przedstawicieli wybieranych w wyborach powszechnych, bądź bezpośrednio, oraz art. 54, 61 i 74, wyznaczające zasady dostępu do informacji o działaniu organów władzy publicznej.
Bezpośrednią podstawą prawną do przeprowadzenia konsultacji społecznych w samorządzie są również przepisy następujących ustaw:
Jeśli chodzi o konsultacje społeczne z mieszkańcami:
• ustawa o samorządzie gminnym z 8 marca 1990 roku
• ustawa o samorządzie powiatowym z 5 czerwca 1998 roku
• ustawa samorządzie wojewódzkim z 5 czerwca 1998 roku
• ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z 24 kwietnia 2003 roku.
Zgodnie z tymi przepisami rząd i samorządy mogą przeprowadzić konsultacje społeczne w wypadkach przewidzianych ustawą (wtedy często są one obowiązkowe) oraz w innych sprawach ważnych dla wspólnot samorządowych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button