Polityka lokalna

Konsultacje w sprawie zagospodarowania Wilczych Dołów bezprawne?

Stowarzyszenie Ośrodek Studiów o Mieście Gliwice kolejny raz podejmuje interwencję. Tym razem pisze do Wojewody Śląskiego, Jarosława Wieczorka w sprawie działań Urzędu Miejskiego w Gliwicach.

W OSOM listy piszą 😇 Składamy wniosek do Jarosław Wieczorek – Wojewoda Śląski w sprawie tak zwanych konsultacji społecznych. Nasze wątpliwości budzi brak uchwały rady miasta w sprawie konsultacji, co jest wymagane zgodnie art. 5a ust. 2 Ustawy o Samorządzie Gminnym. Z resztą poczytajcie treść wniosku👇

Szanowny Panie Wojewodo,

Stowarzyszenie OSOM Gliwice zwraca się z prośbą o weryfikację trybu przeprowadzania konsultacji społecznych przez Urząd Miasta Gliwice, gdyż podstawy prawne ostatnio zarządzanych konsultacji budzą nasze wątpliwości. W dniu 15 października 2020 r. Miasto Gliwice ogłosiło konsultacje społeczne związane z budową zbiornika retencyjnego na potoku Wójtowianka. Konsultacje zostały ustanowione Zarządzeniem Prezydenta Miasta Gliwice nr 2873/20 w sprawie konsultacji społecznych dotyczących wyboru wariantu zagospodarowania zbiornika retencyjnego na potoku Wójtowianka. Jako podstawę prawną konsultacji wskazano § 15. Statutu Miasta Gliwice oraz art. 30 ust.1 ustawy z dnia z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (dalej usg).

♦️Powyższe podstawy prawne wskazane w zarządzeniu budzą nasze wątpliwość.W § 15. ust.3 Statutu Miasta Gliwice znajduje się zapis: Decyzję o przeprowadzeniu konsultacji podejmuje Rada lub Prezydent, w zależności od zakresu kompetencji organu w sprawie podlegającej konsultacjom.Zgodnie z art. 5a ust. 2 usg zasady i tryb przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami gminy określa uchwała rady gminy . Rada gminy jest zobowiązana do określenia w sposób kompletny i wyczerpujący zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z jej mieszkańcami❗️

Takie stanowisko podkreślają orzeczenia: ▪️ WSA w Kielcach:Konsultacje przeprowadza się zgodnie z postanowieniami uchwały rady gminy ustalającej zasady i tryb przeprowadzania konsultacji. Wymagane jest bowiem przepisami prawa najpierw podjęcie uchwały w przedmiocie konsultacji z mieszkańcami, a następnie faktyczne przeprowadzenie takich konsultacji (II SA/Ke 894/19)▪️ oraz WSA w Krakowie:Sąd zauważa, że zgodnie z ww. art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym – każdorazowo zasady i tryb przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami gminy określa uchwała rady gminy. Treść przytoczonego przepisu oznacza, że wymagane jest przepisami prawa najpierw podjęcie uchwały w przedmiocie konsultacji z mieszkańcami, a dopiero, następnie, faktyczne przeprowadzenie takich konsultacji . (III SA/Kr 1322/18, Lex nr 2625329).

W zbiorze uchwał Rady Miasta Gliwice nie znajduje się osobna uchwała dotycząca zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych. W Gliwicach takie zapisy znajdują się jedynie w Statucie Miasta.Wnosimy zatem o weryfikację zapisów w Statucie oraz weryfikację podstaw prawnych prowadzonych w Gliwicach konsultacji.

Z poważaniem,

Stowarzyszenie OSOM Gliwice

Link do wpisu OSOM Gliwice na facebooku: [LINK]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button