Życie Miasta

Lepsza ochrona ofiar przemocy domowej – prawnik radzi

30 listopada 2020 r. weszła w życie tzw. ustawa antyprzemocowa. Jej głównym celem jest natychmiastowe izolowanie sprawców przemocy domowej od ich ofiar.

Dzięki rozwiązaniom zamieszczonym w ustawie pomoc do osób pokrzywdzonych przemocą domową ma dotrzeć natychmiast, a nie po kilku tygodniach lub miesiącach, jak zdarzało się dotychczas w sprawach cywilnych rozstrzyganych na drodze sądowej. Ustawa antyprzemocowa pozwoli uniknąć sytuacji, w których ofiary przemocy są zmuszone do życia pod jednym dachem z prześladowcą lub muszą szukać schronienia poza własnym domem.

Co określają przepisy?
Ustawa antyprzemocowa zakłada m. in. dodanie do ustawy o policji artykułu, który nadaje policji wydania wobec osoby stosującej przemoc w rodzinie nakaz natychmiastowego opuszczenia wspólnie zajmowanego mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia, lub zakaz zbliżania się do mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia. Nakaz i zakaz mogą być wydane łącznie i są natychmiast wykonalne. Procedurę stosowania nowych przepisów dotyczących wydania nakazu lub zakazu można podzielić na następujące po sobie etapy:

Nakaz policyjny jest wydawany na okres 14 dni, a o jego przedłużeniu na wniosek pokrzywdzonego będzie decydował sąd. Zmiany w przepisach obejmują także usprawnienie przebiegu postępowania sądowego, które powinno zakończyć się w ciągu 30 dni.

Nakaz opuszczenia mieszkania przez sprawcę przemocy
Osoba objęta nakazem opuszczenia lokalu może zabrać z niego rzeczy osobiste (w tym psa, jeżeli pozostali domownicy się nie sprzeciwią), a także przedmioty niezbędne do wykonywania pracy. Należy oddać klucze, a zabranie z miejsca zamieszkania kolejnych przedmiotów (jeżeli zapomniało się o nich w momencie opuszczania lokalu) jest możliwe jednorazowo, przy asyście policji.

Nakaz opuszczenia mieszkania wobec sprawcy przemocy będzie egzekwowany – łącznie z możliwością użycia środków przymusu – bez względu na ewentualne twierdzenie winnego, że nie ma dokąd się wyprowadzić. Policjant wskaże mu placówki zapewniające miejsca noclegowe, np. schronisko dla bezdomnych. Ponadto podczas trwania nakazu lub zakazu Policja będzie zobligowana do regularnego sprawdzania, czy sprawca przemocy egzekwuje zakaz zbliżania się do mieszkania i stosuje się do nałożonej na nią sankcji.
Niezastosowanie się do zakazu jest wykroczeniem, za które grozi kara aresztu, ograniczenia wolności, bądź grzywny (do 5000 złotych).


Ośrodek Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem w Gliwicach:

https://www.osrodekpomocygliwice.com/

W celu uzyskania pomocy prosimy o kontakt pod numerem 579 519 688 lub ogólnopolską infolinią 222 309 900 lub mailowo .

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button