Polityka lokalna

Likwidacja Młodzieżowego Domu Kultury przesądzona? Rada podjęła uchwałę

Podczas ostatniej sesji Rady Miasta Gliwice radni głosowali nad projektem uchwały w sprawie likwidacji Młodzieżowego Domu Kultury. Jego zadania ma przejąć nowa instytucja – Centrum Kultury Victoria. Uchwała została przyjęta, lecz radni byli bardzo podzieleni.

Przegłosowany projekt to uchwała o zamiarze likwidacji MDK. Podjęcie takiej uchwały intencyjnej wynika z wymogu zawiadomienia rodziców, uczniów oraz właściwego kuratora oświaty o zamiarze co najmniej na 6 miesięcy przed likwidacją placówki edukacyjnej. Nie wszyscy byli przekonani o potrzebie likwidacji MDK. Wątpliwości zgłaszali radni Koalicji Obywatelskiej oraz Prawa i Sprawiedliwości. Głos w dyskusji zabrali Katarzyna Kuczyńska-Budka, Adam Michczyński, Agnieszka Filipkowska, Łukasz Chmielewski.

Moich wątpliwości nie rozwiały liczne spotkania, czarę goryczy przelała debata zorganizowana przez Gazetę Wyborczą. Eksperci wskazywali jak powinna powstawać i funkcjonować instytucja kultury, my w Gliwicach robimy to zupełnie inaczej. Dotarły do mnie także protesty Solidarności w przeciw likwidacji MDK. Uważam, że nowa instytucja kultury powinna powstać, ale nie na bazie Młodzieżowego Domu Kultury. Będę przeciwna tej uchwale – wyjaśniała Katarzyna Kuczyńska-Budka.

Zaniepokojenie radnych budziło także tempo przeprowadzania zmian. Do tego zarzutu odniosła się wiceprezydent Ewa Weber: Chyba się cieszę, bo pierwszy raz słyszę, żeby ktoś administracji zarzucał tempo, bo zawsze zarzuca się opieszałość. Myślę, że to dobrze świadczy pracach, które wykonaliśmy w całym zespole. Do tej wypowiedzi odniósł się radny Zbigniew Wygoda: Coś jest nie tak, taka informacja o likwidacji MDK powinna być przekazana dużo wcześniej. Taka liczna spotkań w dwa miesiące jest niepoważna, nie przyjmuję tego absolutnie. Będę głosował przeciwko.

Prac nad projektem broniła radna Krystyna Sowa, przewodnicząca komisji Edukacji, Kultury i Sportu. Radna przypomniała, że na posiedzeniach komisji padało dużo uwag merytorycznych, które uwzględnione zostały w planach urzędu. Katarzyna Kuczyńska-Budka przypomniała natomiast, że komisja ostatecznie zaopiniowała projekt negatywnie. Poparcie dla likwidacji MDK (i powołania nowej instytucji kultury) wyrazili również radni Paweł Wróblewski, Stanisław Kubit i Tadeusz Olejnik z Koalicji dla Gliwic Zygmunta Frankiewicza.

Tak głosowali radni:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button