Komisje RM

Mariusz Śpiewok: to małe firmy podrzucają śmieci

Posiedzenie Komisji Gospodarki Komunalnej Rady Miasta Gliwice z dnia 12.04.2021 r. Od kilku posiedzeń głównym tematem prac komisji jest gospodarka odpadami komunalnymi, w tym sposób naliczania opłaty za odbiór odpadów w Gliwicach.

Rozmowa dotyczyła między innymi pomysłu podziału miasta na mniejsze sektory, co umożliwić miałoby start w przetargu mniejszym firmom. Temu pomysłowi sprzeciwia się wiceprezydent Mariusz Śpiewok: “Wielokrotnie to mówiłem, duże, zorganizowane przedsiębiorstwa mają w pełni usystematyzowany proces i to nie te firmy podrzucają odpady w różnych halach, wyrobiskach, tylko małe firmy, które nie działają w pełni formalnie. Do Bytomia do tych wyrobisk przywożono odpady z całej Polski. (…) Afery związane z podrzucaniem śmieci w różnych miejscach w Polsce stale występują.”

W tym miejscu należałoby przypomnieć, że Miasto Gliwice jest udziałowcem firmy Remondis, która zajmuje się odbiorem odpadów w naszym mieście. Następuje tu pewien konflikt interesów, ponieważ z jednej strony Miastu powinno zależeć na jak najtańszym odbiorze odpadów, z drugiej strony nie powinno działać przeciw interesowi spółki, której udziały posiada.

Wiceprezydent Śpiewok zadeklarował, że jeśli komisja wskaże takie rozwiązanie, to urząd przyjmie je do realizacji. Zażądał jednak od radnych, żeby wskazali w której dzielnicy ma zostać testowo wprowadzona możliwość odbioru odpadów przez mniejsze firmy, aby wzięli na siebie odpowiedzialność za ewentualne niedociągnięcia nierzetelnego podmiotu.

Następnie omówiono temat budowy spalarni odpadów w naszym mieście; temat zmiany metody ustalania opłaty za wywóz odpadów; możliwość korzystania z podziemnych zbiorników na odpady.

Nagranie posiedzenia komisji: [LINK]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button