Sesja RM

Miasto idzie do sądu. Sesja Rady Miasta Gliwice

Podsumowanie sesji Rady Miasta Gliwice z dnia 22.04.2021 r. Największe emocje wzbudził projekt uchwały w sprawie wystąpienia przez Miasto Gliwice do Sądu Administracyjnego ze skargą na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Śląskiego.

Zapis wideo posiedzenia: LINK. Porządek obrad: LINK.

Sesja trwała niespełna półtorej godziny. W porządku obraz znalazło się 16 punktów. Dwóch radnych było nieobecnych.

 1. Sesja rozpoczęła się od zaskakującego wniosku radnego Wygody o zdjęcie z porządku obrad informacji o pracy Prezydenta Miasta Gliwice. Wniosek ten podyktowany był faktem zwołania sesji w terminie innym niż wcześniej nieformalnie ustalone z radnymi. Wniosek formalny upadł. Informacja o pracy Prezydenta Miasta Gliwice:
  1. Informacja o szczepieniach na COVID-19.
  2. Na szpitalnych oddziałach “covidowych” nie ma wolnych miejsc.
  3. Prezydent spotkał się z wojewodą, który zapowiedział wsparcie dla inwestycji nowego szpitala w Gliwicach.
  4. Informacja o braku dofinansowania dla Gliwic w II etapie/3 transzy Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.
  5. Prezydent poinformował o planach stworzenia nowej instytucji kultury (Centrum Kultury Victoria).
  6. Informacja o przeprowadzonych konsultacjach społecznych w sprawie opłat za żłobki.
  7. Obszerna informacja o nowych nasadzeniach zieleni.
 2. Rada podjęła uchwałę w sprawie zwolnienia restauratorów z II raty opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu.
 3. Apel do Rządu RP w sprawie wsparcia samorządów w walce z procederem składowania nielegalnym odpadów. Wszystkie komisje rady zaopiniowały projekt pozytywnie. Tradycyjnie wniosek o poprawę literówek w projekcie zgłosił radny Łukasz Chmielewski. Wypowiedź przerwał przewodniczący rady, Marek Pszonak: “Panie radny ale proszę bez docinek”. Uchwała została przyjęta jednogłośnie (według systemu wstrzymał się radny Wygoda, ale to prawdopodobnie efekt problemów technicznych radnego).
 4. Większe emocje wywołał projekt uchwały w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Śląskiego w sprawie uchwały RM Gliwice ustanawiającej program osłonowy dla osób ponoszących zwiększone koszty przy zmianie sposobu ogrzewania lokalu. W opinii nadzoru prawnego uchwała była niezgodna z prawem. W dyskusji nad projektem uchwały radny Chmielewski zwrócił uwagę na to, że na łamach miejskich przekaźników medialnych zaatakowano Wojewodę Śląskiego, oskarżając go o niejasne intencje. Oczekujemy, że w przypadku przegranej Miasta Gliwice w sądzie to Pan prezydent osobiście przeprosi Pana wojewodę za wspomniany atak – mówił radny Chmielewski. W dyskusji udział wzięli radny Olejnik, radna Sowa, prezydent Neumann. Radni klubu Koalicji dla Gliwic Zygmunta Frankiewicza zastosowali prosty chwyt erystyczny, pytając, czy Chmielewski jest przeciwko uchwaleniu programu osłonowego dla gliwiczan, nie odnosząc się do meritum poruszonego problemu. Radny Olejnik: “proszę mnie dopisać do tego ataku”. Bardziej merytorycznie do zarzutów stawianych prawnikom Urzędu Wojewódzkiego odniósł się prezydent Neumann i radny Jaśniok. Nagranie dyskusji od 58 minuty. Uchwała została przyjęta jednogłośnie, miasto złoży skargę do sądu na rozstrzygnięcie nadzorcze wojewody.
 5. Projekt uchwały w sprawie uhonorowania wybuchu III Powstania Śląskiego. Bardzo ciekawy pogląd przedstawiła w dyskusji Agnieszka Filipkowska, która zwróciła uwagę na to, że historia powstań jest przedstawiana w sposób wybiórczy, w zależności od narodowości autorów publikacji. “Nie możemy zapomnieć ani o tych, którzy walczyli o polskość śląska, ani o tych, którzy którzy wybrali zdecydowanie inną opcję. Przypomnę, że w Gliwicach w plebiscycie ponad 79% Ślązaków, mieszkańców Gliwic opowiedziało się za Niemcami”. Głos zabrał Tadeusz Olejnik: “Ten plebiscyt był taki rzetelny jak wybory na Białorusi”. Dyskusja od 1g 15 min. nagrania. Uchwała przyjęta została 19 głosami:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button