FinanseJawność

Miasto nie wybuduje placów zabaw przy żłobkach

Podstawą każdej gospodarki finansowej jednostki samorządu terytorialnego jest Wieloletnia Prognoza Finansowa i Budżet Miasta. Zgłaszając wnioski do budżetu mieszkańcy, przez wybranych przez siebie radnych, powinni współdecydować, na co zostaną przeznaczone finanse miasta.

Odpowiednie przygotowanie Wieloletniej Prognozy Finansowej i Budżetu Miasta powinno uwzględniać potrzeby społeczne i gospodarcze gminy. Aby decydować o działaniach gminy i aby decydować o kierunku jej rozwoju, potrzebna jest analiza możliwości finansowych. To właśnie na podstawie jego zapisów jednostka realizuje ustawowe cele swojego funkcjonowania.

Zadaniem radnych miasta jest współpraca przy określaniu, co powinno znaleźć się wWieloletniej Prognozie Finansowej i Budżecie Miasta. W ten sposób mogą oni przekazywać zgłaszane im przez mieszkańców potrzeby rozwoju miasta i zapobiegać ewentualnym brakom finansów, które powinny zostać przeznaczone na zgłaszane obszary.

Radni Adam Michczyński, Łukasz Chmielewski, Gabriel Bodzioch, Ryszard Buczek, Zdzisław Goliszewski, Adam Majgier, Krzysztof Procel oraz Tomasz Tylutko wystąpili z wnioskami o wprowadzenie do Wieloletniej Prognozy Finansowej i Budżetu Miasta Gliwice na rok 2022 wydatków zgłaszanych im przez gliwiczan, przedstawiamy przedmioty ich pism oraz odpowiedzi Urzędu na złożone propozycje.

Pierwszy wniosek radnych złożony do Wieloletniej Prognozy Finansowej dotyczył propozycji budowy nowego Żłobka Miejskiego dla 60-90 dzieci w północnej części miasta, gdzie jest takie zapotrzebowanie. Analizując rozmieszczenie obecnie działających oddziałów Żłobków Miejskich, radni zasugerowali stworzenie takiej instytucji w dzielnicach Łabędy, Kopernika lub Obrońców Pokoju. Zauważyli jednak, że z pewnością kierownictwo Żłobków Miejskich na podstawie zgłaszanych wniosków o przyjęcie dzieci mogą zdecydować o najbardziej dogodnej dla mieszkańców lokalizacji.

W odpowiedzi na wniosek możemy przeczytać, iż w mieście na bieżąco monitorowana jest sytuacja związana z zapotrzebowaniem miejsc dla dzieci w wieku do lat 3 i podejmowane są działania, dzięki którym rozwijana jest sieć żłobków w naszym mieście. W ramach wymienionych przez Zastępcę Prezydenta Miasta, Ewę Weber działań jest zwiększenie III oddziału o 30 miejsc w 2012 r. oraz o 11 miejsc w 2018 r. w IV oddziale. Jako kolejne działania wymieniono dofinansowywanie pobytu dzieci w żłobkach niepublicznych. Według informacji udostępnionych w odpowiedzi na pismo Prezydent Miasta podjął już decyzję o wzbogaceniu infrastruktury o nowy obiekt żłobkowo-przedszkolny. Planowana inwestycja zapewni ok. 200 miejsc dla dzieci w wieku żłobkowym i ok. 200 miejsc dla dzieci w wieku przedszkolnym. Na realizację zadania planowane jest pozyskanie dotacji z rządowego Programu Maluch+.

Radni zaproponowali do Budżetu Miasta Gliwice na rok 2022 budowę placu zabaw dla I i II oddziału Żłobków Miejskich w Gliwicach (przy ul. Berbeckiego 10 oraz przy ul. Mewy 34 w Gliwicach). Radni zauważyli, że podobne inwestycje były już podjęte na terenie niektórych Żłobków Miejskich w Gliwicach, a plac zabaw zdecydowanie uatrakcyjnia dzieciom aktywność fizyczną, co jest niezwykle ważne dla zdrowia najmłodszych zwłaszcza po okresie pandemii.

W odpowiedzi na wnioski radni zostali poinformowani, że z uwagi na prognozowany spadek dochodów Miasta obecnie nie jest planowane zabezpieczenie środków finansowych na budowę placów zabaw w ww. oddziałach. Urząd poinformował również, że dzieci mają możliwość korzystania z wynoszonych sprzętów i akcesoriów mobilnych takich jak  zjeżdżalnia, bujaki plastikowe, tunel czy piłki. Według informacji zawartych w tekście I oddział Żłobków Miejskich posiada niewielki teren wokół budynku, co uniemożliwia umiejscowienie na nim placu zabaw, przez co dzieci korzystają z placu zabaw zlokalizowanym w pobliskim Parku Chopina.

Kolejną propozycją radnych, która została odrzucona przez Miasto, było zwiększenie środków finansowych przekazywanych do dyspozycji Rad Dzielnic na organizacje przedsięwzięć o kwotę 200 tys. zł. Środki na organizację przedsięwzięć zostały obniżone w ubiegłym roku, natomiast wzrost cen towarów i usług może znacznie ograniczyć możliwości organizacji przedsięwzięć przez samorząd dzielnicowy.

Propozycja ta spotkała się z odmową, ponieważ, jak możemy przeczytać w piśmie w obliczu planowanych zmian prawnych i idących za tym zmniejszeniem dochodów gmin, budżet miasta Gliwice będzie tak obciążony, że nie udźwignie wielu planowanych wydatków w szeregu obszarów działania miasta.

Kolejnym zaproponowanym przez mieszkańców, przedstawionym przez radnych zapotrzebowaniem było zabezpieczenie środków finansowych na rozpoczęcie sezonu kąpielowego do 1.06. Radni argumentowali konieczność zmiany wieloma utonięciami i akcjami ratowniczymi, którym mogłaby zapobiec obecność ratowników na kąpielisku Czechowice.

W odpowiedzi na ten wniosek Miejski Zarząd Usług Komunalnych poinformował, że sezon kąpielowy zaplanowano na okres od soboty, 18 czerwca 2022 r. do niedzieli 4 września 2022 r. Od 1 czerwca 2022 r. w dni powszednie mają być jednak na omawianym terenie pełnione dyżury ratownicze. W weekendy, które poprzedzają sezon kąpielowy, zostanie zapewniona pełna ochrona ratownicza w ilości 9 ratowników.

Po analizie terminów przedstawionych we wnioskach Prezydent Miasta Gliwice po szczegółowej analizie terminów ustanowienia sezonu kąpielowego przychylił się jednak
w części do wniosku. Sezon kąpielowy w roku 2022 na terenie Ośrodka Wypoczynkowego Czechowice, rozpocznie się 11 czerwca i potrwa do 4 września 2022. Natomiast w weekend 4-5 czerwca na terenie Ośrodka pełniona będzie ochrona ratownicza, a od 1 czerwca w dni powszednie ustanowione zostaną dyżury ratowników wodnych.

Sugestie radnych miasta przy określaniu, co powinno znaleźć się w planowanym budżecie na kolejny rok, są sposobem mieszkańców Gliwic na zgłoszenie swoich potrzeb i partycypację w ustalaniu budżetu. Przez wnioski wystosowywane przez radnych gliwiczanie mogą próbować zainteresować swoimi problemami i potrzebami Urząd Miasta i nagłaśniać, w jakich obszarach konieczna jest interwencja i wsparcie finansowe.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button