Życie Miasta

Miasto się zazielenia?

Nie da się nie zauważyć zwiększonej aktywności służb miejskich w sferze nowych nasadzeń na terenie Gliwic. Pojawiły się nowe krzewy, rabaty, drzewa. Zobaczcie sami:

“Radość o poranku” – pisze Pani Krystyna. “Na ul. Berbeckiego powstaje szpaler krzewów po obu stronach ścieżki rowerowej! Ponoć jaśminowca. DZIĘ-KU-JE-MY!” Nowe nasadzenia (rabaty) pojawiły się też z drugiej strony ulicy Berbeckiego:

Zielono robi się też w innych częściach miasta. Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie fakt, że… mamy połowę października.

Dla odmiany wycięto drzewa przy ul. Kłodnickiej, ale ZDM już zapowiada nowe nasadzenia. Wiemy to z profilu Zielone Gliwice prowadzonego przez stowarzyszenie OSOM Gliwice:

“Dlaczego wycięto drzewa na Kłodnickiej i jakie są dalsze plany⁉️
???? Drzewa zostały usunięte ze względów fitosanitarnych,
???? Nie było możliwości wykonywania zabiegów ochrony roślin,
???? Usunięte drzewa zostaną zastąpione nowymi nasadzeniami,
???? W listopadzie nasadzone zostaną Głogi jednoszyjkowe w odmianie ‘Stricta’ (kolumnowej),
???? Nasadzenia będą kontynuacją istniejącego szpaleru drzew wzdłuż rzeki Kłodnicy odcinka (od ul. Wrocławskiej do ul. Dworcowej).


Pełna Odpowiedź: ????
Informujemy, że drzewa rosnące wzdłuż ul. Kłodnickiej na odcinku od ul. Dworcowej do Zwycięstwa zostały usunięte ze względów fitosanitarnych. Drzewa te były porażane przez szkodniki, których efektem żerowania były silne deformacje liści. Z powodu zmniejszonej zdolności fotosyntetycznej, drzewa bardzo źle znosiły warunki, w których zostały posadzone (okresy suszy oraz zimy).

Z powodu bliskości ciągu pieszego (drzewa rosły w misach pomiędzy chodnikiem i drogą) oraz bezpośredniego sąsiedztwa rzeki Kłodnicy, wykonywanie zabiegów ochrony roślin (skuteczne mogłyby okazać się tylko opryski środkami chemicznymi, jednak bez gwarancji powodzenia) byłoby utrudnione i szkodliwe dla otaczających terenów zielonych, w tym organizmów wodnych. W związku z powyższym podjęto decyzję o usunięciu drzew na przedmiotowym odcinku drogi. Na ich wycinkę, ze względu na małe obwody pni nie było konieczności pozyskania zezwolenia (decyzji).

Jednocześnie informuję, że usunięte drzewa zostaną zastąpione nowymi nasadzeniami, których przeprowadzenie przewidziano na listopad br. Do nasadzeń przewidziano głogi jednoszyjkowe w odmianie ‘Stricta’ (kolumnowej). Z wielu względów wymiana tych nasadzeń będzie korzystna. Głogi charakteryzują się bardzo dobrą odpornością na warunki miejskie, gdzie zabrukowanie terenu ogranicza przestrzeń do rozwoju systemu korzeniowego. Ponadto, drzewa te posiadają kolumnowe korony, dzięki czemu nie będą w przyszłości kolidowały ze skrajnią drogową i ruchem, który odbywa się na ul. Kłodnickiej. Tym samym nie będą konieczne cięcia techniczne w późniejszym wieku, które powodują powstawanie ran będących źródłami infekcji grzybowych (powstawanie wypróchnień). Należy również mieć na uwadze, że głóg jednoszykowy jest rodzimym gatunkiem występującym powszechnie w polskiej florze. Surmie bignoniowe, które usunięto są gatunkiem obcym. Nie bez znaczenia pozostają względy estetyczne, a mianowicie obfite kwitnienie wiosną i atrakcyjne, żółte przebarwienie liści w okresie jesiennym. Kolejnym aspektem jest wielkość drzew. Wyższe korony będą dawały więcej cienia, co z pewnością przyczyni się do ograniczenia nagrzewania powierzchni betonowych i asfaltowych, szczególnie w miesiącach letnich i okresach suszy. Z biegiem lat pozwoli to polepszyć mikroklimat i warunki korzystania z dróg oraz ciągów pieszych w centrum miasta.

Nasadzenia, które zostaną wykonane w listopadzie br. będą kontynuacją szpaleru drzew, nasadzonego wzdłuż rzeki Kłodnicy na odcinku od ul. Wrocławskiej do ul. Dworcowej.”

Społecznicy otwarcie mówią o tym, że po zmianach kadrowych w ZDM widzą jakościowy skok w podejściu do zieleni. Przyłączamy się do tej opinii i oczekujemy kolejnych przykładów dobrych praktyk w wykonaniu Zarządu Dróg Miejskich w Gliwicach.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button