Finanse

Miasto wspiera stowarzyszenie radnego Kubita

Ostatnio poddaliśmy w wątpliwość czas, jaki otrzymują radni na analizę uchwały budżetowej na przyszły rok. Uważamy, że zadanie jest na tyle poważne, że zaopiniowanie budżetu przez komisje RM nie może odbywać się w pośpiechu w ciągu tygodnia. Okazuje się, że analiza tego dokumentu może dostarczyć nam ciekawej wiedzy.

Przykładowo z Projektu uchwały budżetowej miasta Gliwice na 2021 rok dowiadujemy się, iż Miasto Gliwice przekaże w przyszłym roku Gliwickiemu Stowarzyszeniu Modelarzy Lotniczych kwotę 205 576,90 zł. na realizację projektu Modelarze na start – wsparcie społeczności lokalnych Projekt jest wieloletni, całkowite wsparcie przekazane stowarzyszeniu zamknie się w kwocie 397.669,07 zł, w tym dofinansowanie ze środków unijnych 310.102,22 zł i dotacja z budżetu państwa 36.482,62 zł.

Miasto jest partnerem tego działania (za pośrednictwem Ośrodka Pomocy Społecznej). Na czym projekt polega? Tak opisany jest w uchwale budżetowej:

Celem projektu, realizowanego w partnerstwie z Ośrodkiem Pomocy Społecznej jest wzmocnienie aktywności społecznej i zawodowej społeczności lokalnych, zamieszkujących obszar rewitalizowany Dzielnicy Trynek. Wsparciem objętych zostanie 64 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Projekt przewiduje realizację Programu Aktywności Lokalnej, obejmującego usługi aktywnej integracji o charakterze społecznym, edukacyjnym i zawodowym, prowadzone poprzez działania środowiskowe, eventy, spotkania i warsztaty. Dzieci i młodzież będą miały możliwość wzięcia udziału w zajęciach z modelarstwa lotniczego. Środki wydatkowane będą na: szkolenia dla pracowników, zakup usług związanych z organizacją eventów środowiskowych, zakup materiałów do wykorzystania w trakcie zajęć oraz wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników socjalnych i obsługi.

Koordynatorem projektu jest radny Koalicji dla Gliwic Zygmunta Frankiewicza Stanisław Kubit. Jest on też członkiem-założycielem stowarzyszenia, był też jego wieloletnim prezesem. Kwota przekazana bezpośrednio z budżetu miasta na kolana nie powala. Ale stowarzyszenie chyba cieszy się specjalnymi względami, gdyż na koszt miasta w 2021 roku zaplanowano także budowę kręgu modelarskiego przy ul. Rybnickiej za kwotę 1,35 mln zł. Obiekt ma powstać przy ogródkach działkowych “Urodzaj”. Krąg będzie miał średnicę 62 metrów, a jego nawierzchnia zbudowana będzie z mieszanki mineralno-bitumicznej. Ponadto powstać ma wieża sędziowska, a także zagospodarowany zostanie teren wokół kręgu: powstanie chodnik dla widzów, pole przedstartowe do przygotowania modeli i elementy małej architektury. Po ogłoszeniu tej informacji w internecie nie brakowało złośliwych komentarzy, iż będzie to droga zabawka dla garstki gliwiczan.

Na swojej stronie internetowej stowarzyszenie chwali się także współpracą ze sponsorami, wśród których wymienieni są Miasto Gliwice oraz Przedsiębiorstwo Składowania i Utylizacji Odpadów (od 28.09.2020 r. Przedsiębiorstwo Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o.). Jest to spółka w 100% należąca do Miasta. Jej prezesem jest aktualnie Magdalena Budny, do niedawna radna Rady Miasta Gliwice z ramienia Koalicji dla Gliwic Zygmunta Frankiewicza, klubowa koleżanka radnego Stanisława Kubita.

Sam radny Kubit znany jest z tego, że aktywnie zabiega o interesy gliwickich modelarzy, często wspominając o ich potrzebach np. na posiedzeniach komisji rady.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button