AnalizyJawność

[Monitoring BIP] – nowy cykl

W ramach Gliwice OdNowa prowadzimy szereg działań watchdogowych.* Jednym z nich jest monitoring biuletynów informacji publicznej (BIP) jednostek organizacyjnych miasta, spółek komunalnych, stowarzyszeń i związków międzygminnych, do których należy miasto Gliwice.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej Strony BIP muszą spełniać szereg kryteriów technicznych i użytkowych, np.:

BIP projektuje się w sposób umożliwiający ich modyfikację, uwzględniając technologiczny rozwój systemu teleinformatycznego, w którym działa BIP; treści zgromadzone na stronach BIP są udostępniane w jakości niepozostawiającej wątpliwości co do ich zawartości; nie są zabezpieczone przed drukowaniem i kopiowaniem; strona główna BIP zawiera w szczególności: 1) logo (znak graficzny) BIP, umieszczone w górnej części strony; 2) adres redakcji strony głównej BIP; 3) imię i nazwisko, numer telefonu, numer telefaksu i adres poczty elektronicznej co najmniej jednej z osób redagujących stronę główną BIP; 4) instrukcję korzystania z BIP; 5) spis podmiotów; 6) menu przedmiotowe; 7) informacje o podmiotach (w szczególności URL strony podmiotowej BIP) prowadzących strony podmiotowe BIP; 8) moduł wyszukujący.

Monitoringowi poddamy minimum 20 podmiotów. W pierwszej kolejności przyjrzymy się biuletynom spółek komunalnych, czyli:


1. Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju Sp. z o.o.
2. Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.
3. Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o.
4. Przedsiębiorstwo Remontów Ulic i Mostów S.A.
5. Przedsiębiorstwo Składowania i Utylizacji Odpadów Sp. z o.o.
6. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
7. Śląskie Centrum Logistyki S.A.
8. Zarząd Budynków Miejskich – I Towarzystwo Budownictwa Społecznego
9. Zarząd Budynków Miejskich – II Towarzystwo Budownictwa Społecznego
10. Śląska Sieć Metropolitalna Sp. z o.o.
11. Gliwicki Klub Sportowy “PIAST” S.A.
12. Park Naukowo – Technologiczny „Technopark Gliwice” Sp. z o.o.
13. Szpital Miejski nr 4 w Gliwicach Sp. z o.o.

Monitoring podsumujemy punktacją – każda oceniana przez nas kategoria będzie punktowana. Ocena łączna traktowana będzie przez nas jak ocena Biuletynu Informacji Publicznej i respektowania Prawa do informacji publicznej.

*działania watchdogowe to inaczej działania strażnicze – na rzecz jawności i transparentności finansów publicznych; życia publicznego; stanowienia prawa; polityki.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button