Konsultacje społeczne

Najpierw zlikwidują, potem pomyślą o ludziach?

Miast chce usunąć 780 ogródków działkowych, aby stworzyć suchy zbiornik przeciwpowodziowy. Prezydent tłumaczy, że działkowcy otrzymają teren zastępczy na ogródki. Otrzymaliśmy odpowiedź od Urzędu: NIE MA DLA NICH MIEJSCA

Ogrom problemu omawiali radni na Sesij Rady Miasta. Marek Żurawski, prezes działkowców, przedstawił wtedy sprzeciw użytkowników ogródków przeciwko powstaniu gigantycznego suchego polderu w takiej formie i w proponowanym miejscu.

Zbiornik ma być zlokalizowany na terenach zajętych przez ogródki działkowe pomiędzy ulicami Królewskiej Tamy/ Kujawską/ Panewnicką. Według dostępnych informacji zbiornik ma mieć 124 ha powierzchni i objętość maksymalną 1,2 mln m3O sprawie pisaliśmy już tutaj i tutaj. Ostatnio opublikowaliśmy informacje uzyskane dzięki zapytaniu radnego Łukasza Chmielewskiego o tym, że proponowany obszar jest za mały, aby przenieść tam działkowców. Możecie przeczytać artykuł tutaj.

Teren, na którym mają zostać odtworzone likwidowane rodzinne ogródki działkowe ma 13,0444 ha. Według danych przekazanych przez prezesów likwidowanych działek, suma obszaru potrzebnego, aby odtworzyć likwidowane ogródki to 28,4731 ha.

Uzyskaliśmy odpowiedź Urzędu Miasta na pytanie:

Teren położony w dzielnicy Brzezinka  o powierzchni ok. 13 ha w obowiązującym planie zagospodarowania przestrzennego jest przeznaczony pod zagospodarowanie działkami ogrodowymi, dlatego już obecnie mógł być zaproponowany jako teren zamienny. Natomiast wskazanie kolejnych terenów wymaga szczegółowych analiz gruntów wchodzących w skład gminnego zasobu nieruchomości w zakresie możliwości ich przeznaczenia pod nowo zakładane ogrody działkowe (m.in. konieczność zmiany zapisów planów zagospodarowania przestrzennego). Zostaną one wskazane w miarę postępu prac nad projektem inwestycji. Należy zauważyć, iż gmina Gliwice dopiero po zawarciu stosownego porozumienia z PGW Wody Polskie uzyska przymiot inwestora zobowiązanego do zapewnienia  gruntów zastępczych. Porozumienie to będzie określać zakres współfinansowania inwestycji przez Skarb Państwa i Gliwice. Ponadto w ramach porozumienia miasta i Skarbu Państwa można będzie rozważyć możliwość lokalizacji nowych ogrodów działkowych również na gruntach stanowiących obecnie własność Skarbu Państwa.

Mając na uwadze powyższe na obecnym etapie planowania inwestycji, wskazywanie przez miasto Gliwice konkretnych nieruchomości gminnych odpowiadających dokładnie powierzchni ogrodów planowanych do likwidacji jest przedwczesne.

Pod jednym z naszych tekstów możemy zapoznać się z komentarzem czytelniczki: Tereny w Brzezince o których Pan prezydent mówił to tylko mała cześć tego ile potrzeba żeby przenieść ogródki, a rekompensata finansowa to nie to samo co miejsce na ziemi z którym człowiek jest związany od lat i wieloletnie nasadzenia których wartości nic nie odda…

Ten komentarz, a także komentarze innych Internautów sugerują, że działkowcy woleliby mieć pewność, gdzie mają zostać przeniesione tereny, którymi się zajmują. Przepisy ustawy o ROD, stanowią, że podmiot likwidujący zobowiązany jest na mocy art. 21 ustawy o ROD do odtworzenia ROD w innym miejscu, taką informację udostępnił nam również rzecznik UM. Jednak poza zwykłym przywiązaniem do władnego kawałka ziemi- likwidacja ogródków może mieć dużo większe znaczenie dla niektórych użytkowników. Warto podkreślić, że wielu działkowców RODów to starsze osoby, dla których takie zmiany mogą mieć ogromne znaczenie. Odległość do wyznaczonego miejsca pozwoli im bowiem określić, czy dadzą radę dotrzeć na nowe miejsce i czy będą mogli kontynuować swoje hobby.

Tylko 1 na 400 czytających ten artykuł wspiera Gliwice OdNowa finansowo. Wyobraź sobie, co moglibyśmy osiągnąć, gdyby było nas 10 x więcej… Ten tekst powstał dzięki finansowaniu z Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030. Nasz projekt dobiega końca. Jeśli chcesz umożliwić nam funkcjonowanie w 2022 roku, wesprzyj portal wpłatą na cele statutowe. Możesz zrobić to za pomocą szybkich płatności internetowych za pośrednictwem naszej strony:  https://gliwiceodnowa.pl/wesprzyjnas/. Dziękujemy za każdą przekazaną kwotę!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button