Sesja RMWideo

Nerwy na XXIX Sesja Rady Miasta Gliwice

Podsumowanie sesji Rady Miasta Gliwice z dnia  9 września 2021 r. Wyjątkowe emocje wzbudziły projekty uchwał dotyczące odmowy ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej i inwestycji towarzyszącej w rejonie ulicy Nowy Świat oraz projekt uchwały w sprawie przyjęcia wprowadzenia zmian legislacyjnych dotyczących dotowania szkół niepublicznych.

Podczas sesji nieobecny był Zdzisław Goliszewski, reszta radnych stawiła się w komplecie. Sesja odbyła się w trybie zdalnym. Zapis wideo posiedzenia: TUTAJ

Posiedzenie rozpoczęto podsumowanie informacji o pracy Prezydenta Miasta Gliwice, który przypomniał między innymi o:

 • 30-leciu Śląskiego Związku Gmin i Powiatów,
 • rozdaniu nagród w konkursie “Marka-Śląskie”,
 • umieszczeniu miasta w rankingach Pisma “Wspólnota”
 • programie ,,Czyste powietrze nad Gliwicami”,
 • programach pomocowych miasta,
 • wizycie w firmie Amazon w Gliwicach,
 • ,,Bojkowskim wrześniu”,
 • inauguracji roku szkolnego i podsumowaniu remontów w szkołach,
 • działalności Summer Areny
 • oddaniu mieszkańcom zieleńca
 • Budżecie Obywatelskim

Dyskutowano o projekcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2021 rok, projekcie uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie miasta, wyborze sposobu realizacji zadań miasta w zakresie kanalizacji deszczowej oraz zabezpieczenia przeciwpowodziowego na terenie miasta. Na Sesji głosowano w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na drogach publicznych oraz zasad pobierania opłat za parkowanie w mieście.

Dyskusję sprowokował temat projektu uchwały dotyczącej odmowy ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej i inwestycji towarzyszącej w rejonie ulicy Nowy Świat. W sprawie wypowiadali się Naczelniczka Wydziału Planowania Przestrzennego, Iwona Plypenko-Wilk, radni i mieszkańcy zainteresowani sprawą. W sprawie wpłynęły 23 pisma z uwagami. 13 radnych głosowało za uchwałą, 2 przeciw. 9 radnych wstrzymało się od głosu. Tak głosowali radni:

Emocje wzbudził również projekt uchwały w sprawie przyjęcia wprowadzenia zmian legislacyjnych dotyczących dotowania szkół niepublicznych.

Ostatnim omawianym tematem, który również wywołał poruszenie wśród radnych, był projekt uchwały w sprawie protestu przeciwko proponowanym przez rząd w sprawie oświatowym.

Emocje wzbudziły zapisy, które mają się pojawić w nowelizacji prawa oświatowego. Mają one zmienić uprawnienia organu nadzoru.

Komentarze

 1. Na ostatniej XXIX Sesji Rady Miasta Gliwice w dniu 9 września 2021 roku był również m.in. zatwierdzany Projekt uchwały w sprawie przyjęcia wystąpienia pokontrolnego Komisji Rewizyjnej dotyczący kontroli zasad nadzorowania wydatków związanych z finansowaniem stowarzyszeń sportowych, ze szczególnym uwzględnieniem dotacji, o których mowa w kierowanych do Komisji Rewizyjnej wystąpieniach Komisji Edukacji, Kultury i Sportu oraz mieszkańca. Czyli idzie o SPR Sośnica Gliwice. Projekt tejże uchwały przedstawił przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady Miasta – Zbigniew WYGODA. W swoim wystąpieniu mocno zaakcentował, że wprawdzie Komisja Rewizyjna nie przegłosowała jego wniosku, ale on sam jako radny zgłasza zawiadomienie wraz z odpowiednimi dodatkowymi dokumentami do Prokuratury w Gliwicach o podejrzeniu popełnienia przestępstwa niedopełnienia obowiązków służbowych lub przekroczenia uprawnień przez pracowników Wydziału Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Gliwicach związanych z przyznawaniem i kontrolą wydatkowania dotacji publicznych otrzymanych od Prezydenta Miasta Gliwice przez Stowarzyszenie Piłki Ręcznej Sośnica Gliwice, jak również dla nowego podmiotu prawa handlowego SPR Sośnica Gliwice sp. z o.o.
  Zapis tego fragmentu Sesji: od 3:40:00 do 3:43:00 ( Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button