KulturaMedia lokalneŻycie Miasta

Neutralna klimatycznie Europa do 2050 roku? Projekt Zielone Trójmorze dla Młodych

Przedstawiciele dziewięciu państw Unii Europejskiej skupionych wokół trzech mórz – Bałtyckiego, Czarnego oraz Adriatyku spotkali się w samym sercu Europy Środkowej – Gliwicach, aby podsumować niezwykły projekt – Zielone Trójmorze.

Wydarzenie zorganizowane 25 marca 2022 roku było zwieńczeniem pewnego etapu inicjatywy trwającej od 1 listopada 2021 roku. Na przełomie tego okresu młodzi obywatele europejskich państw zgłębiali zagadnienia dotyczące ochrony klimatu, środowiska jak i osiągnięcia Zielonego Ładu w Europie.

Udział akurat tych państw (Polska, Rumunia, Bułgaria, Litwa, Słowenia, Austria, Czechy, Łotwa, Węgry, Słowacja) w projekcie nie był przypadkowy. Gospodarka każdego z nich opiera się na paliwach kopalnych, co niewątpliwie ma istotne znaczenie w kontekście działań proekologicznych dla zachowania neutralności klimatycznej tych terenów.

Jednym z istotnych problemów poruszanych w trakcie spotkań była konieczność przeprowadzenia  transformacji ekologicznej na terenach przemysłowych, przykładowo zreformowania tradycyjnych zawodów z dziedziny górnictwa, hutnictwa czy też przemysłu ciężkiego, wykonywanych na tych terenach. Za ideę sprzyjającą temu przedsięwzięciu można uznać wykształcenie potrzeby realnego wpływu na te działania, szczególnie wśród młodego pokolenia.

Warsztaty prowadzone były przy wykorzystaniu nowoczesnych technik komunikacji na odległość, mimo niesprzyjającej sytuacji związanej z pandemią COVID-19, odbyły się również spotkania stacjonarne. Przewidywały one między innymi zdobycie kluczowych kompetencji tworzenia międzynarodowych kampanii promujących rezultaty projektu, udoskonalenia sztuki autoprezentacji, czy też przeprowadzenia i analizy sondy publicznej.

Owocem pracy wszystkich uczestników będzie informator edukacyjny dedykowany dla młodzieży, wprowadzający w założenia Europejskiego Zielonego Klimatu.

Projekt sprzyja również aktywizacji młodzieży na rynku pracy i promowaniu działań proekologicznych, przede wszystkim zaś wzmocnieniu ich głosu w debacie publicznej, także tej o zasięgu międzynarodowym. 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button