Jawność

Nietypowa petycja trafiła do Rady Miasta

Jeszcze przed końcem zeszłego roku do Rady Miasta wpłynęła nietypowa petycja. Jej autorzy chcą, aby rada przyjęła uchwałę o dziwnej treści. Pod tekstem petycji podpisały się trzy osoby.

O co wnoszą autorzy petycji do Rady Miasta Gliwice?

“Wzywam Radę Miejską w Gliwicach do rozpatrzenia niniejszej petycji i pilnego przyjęcia uchwały o treści poniższej.”

Autorzy petycji wzywają Radę Miasta Gliwice do przyjęcia uchwały, z której jednak nic nie wynika. Rada Miasta miałaby uznać za niedopuszczalne wykluczanie społeczne mieszkańców Gliwic, czy “segregację mieszkańców miasta Gliwice”. Radni mieliby także zamanifestować pogląd, iż “uznają za zasadne i nieodzowne, by Rząd RP uzyskał pisemne gwarancje” od producentów szczepionek, że w przypadku powikłań poniosą wszelkie koszta prawne i finansowe NOP.

Petycja prawdopodobnie zostanie potraktowana jako wniosek do rady o przyjęcie uchwały z apelem do Rządu RP. W naszej ocenie tak skonstruowana petycja zostanie przez radnych odrzucona.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button