Inwestycje

Nowa stacja benzynowa. Czy utrudni życie mieszkańcom Szobiszowic?

W Szobiszowicach planowana jest budowa nowej stacji benzynowej. Skala hałasu może przekraczać dopuszczalny poziom.

Teren przeznaczony pod inwestycję znajduje się na terenie dzielnicy Szobiszowice, od północy ma graniczyć z ul. Gierymskiego, za którą znajduje się Zespół Szkół Ogólnokształcących Specjalnych nr 7, od wschodu z obiektem handlowym a od zachodu z blokami wielorodzinnymi. Teren znajduje się 4 minuty drogi pieszo od najbliższej stacji benzynowej.

Według założeń ze stacji ma korzystać ok 14 pojazdów na godzinę a z myjnie ok 10 pojazdów na godzinę.

Co ma zostać wybudowane?
Planowana inwestycja to budowa stacji paliw dla samochodów osobowych i ciężarowych. Na omawianym terenie dodatkowo ma zostać wybudowany sklep z zapleczem, myjnia samoobsługowa i stanowiska do czyszczenia pojazdów. Przedsięwzięcie będzie się składać również z miejsc postojowych i zbiornika retencyjnego na wody opadowe.

Poprosiliśmy o komentarz Przewodniczącego Zarządu Rady Dzielnicy Szobiszowice:—  Budowa tak dużej stacji paliw wraz z całym zapleczem i szeroko pojęta infrastrukturą budzi moje zdziwienie w kontekście obsługi dużych samochodów ciężarowych. Mam nadzieję, że drogi dojazdowe i wyjazdowe zostaną tak zaprojektowane, aby wspomniane duże auta ciężarowe nie miały możliwości przejazdu ulicą Gierymskiego od stacji w kierunku ulicy Warszawskiej, gdyż ta droga jest kompletnie nieprzystosowana do pojazdów o dużych gabarytach – zauważa radny radny Tomasz Tylutko.

Jak inwestycja wpłynie na życie mieszkańców?
W trakcie prac budowlanych mogą wystąpić oczywiście okresowe uciążliwości takie jak pylenie podczas prowadzenia prac ziemnych czy emisja zanieczyszczeń związanych z pracą silników samochodów i sprzętu budowlanego.

Większe zaniepokojenie budzi jednak fakt, że planowana działalność wiązać się będzie ze wzmożeniem poziomu hałasu w okolicy. Szelest liści to 20 dB, szczekanie psa to około 80 dB, silniki samolotu generują hałas o natężeniu 120 dBa wybuch dużej petardy to nawet 160 dB. Obowiązujące w Polsce dopuszczalne poziomy hałasu komunikacyjnego wyznaczone zostały z uwzględnieniem specyfiki danego obszaru. W miastach powyżej 100 tys. mieszkańców hałas nie może przekraczać 68 dB w dzień (6.00-22.00) i 60 dB w nocy (22.00-6.00). Na osiedlach z zabudową wielorodzinną dopuszczalna norma to 65 dB w dzień i 56 dB w nocy. Natomiast dla zabudowy jednorodzinnej to odpowiednio 61 dB i 56 dB.

Jaki hałas będzie w okolicach stacji?
Według ustaleń ma się tam znajdować:

  • klimatyzator o mocy akustycznej nie wyższej niż 63 dB,
  • wentylator dachowy o mocy akustycznej nie wyższej niż 65 db,
  • odkurzacz o mocy akustycznej nie wyższej niż 75 db,
  • dystrybutory paliw płynnych i gazu LPG o mocy akustycznej nie wyższej niż 75 db.

Emisję hałasu z myjni samochodowej i przeładunku paliw do zbiorników magazynowych oszacowano na 72 i 80 db.
Źródłem hałasu będą również pojazdy poruszające się po stacji i parkingu. Według decyzji, mimo ze najbliższym otoczeniem planowanej stacji jest zabudowa mieszkalna i szkoła uznano, że inwestycja nie będzie wpływać na poziom hałasu

Jak inwestycja wpłynie na środowisko?
Przedsięwzięcie zostało zakwalifikowane jako mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. Według przedstawionej analizy mycie i tankowanie odbywa się przy wyłączonym silniku, nie będzie wiec to znaczącym źródłem emisji zanieczyszczeń. Realizacja projektu będzie wymagała wycinki kilkunastu drzew, co więcej — Prezydent wyraził zgodę na wycinkę w okresie lęgowym.

Z analizy przedstawionej w karcie informacyjnej przedsięwzięcia wynika, że nie będzie ryzyka kumulowania się oddziaływań planowanej budowy z innymi inwestycjami.

Ada Duda

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button