Polityka lokalna

Nowa strategia na rzecz Osób z Niepełnosprawnościami

Rząd przyjął Strategię na rzecz Osób z Niepełnosprawnościami na lata 2021–2030. Realizacja działań zawartych w strategii ma umożliwić osobom z niepełnosprawnościami niezależne życie i pełny udział we wszystkich jego sferach.

Premier Mateusz Morawiecki na wspólnej konferencji z minister rodziny i polityki społecznej Marleną Maląg oraz wiceministrem Pawłem Wdówikiem poinformował, że rząd przyjął w we wtorek Strategię na rzecz Osób z Niepełnosprawnościami na lata 2021–2030.

Realizacja tych działań ma umożliwić osobom z niepełnosprawnościami niezależne życie i pełny udział we wszystkich jego sferach, w taki sposób, aby mogły funkcjonować w społeczeństwie na zasadzie równości z innymi osobami. Celem dokumentu jest również wdrażanie w Polsce postanowień Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych.

We wtorek premier Mateusz Morawiecki powiedział:

,,Choć pieniądze są ważne dla osób z niepełnosprawnościami, to równie ważne jest włączenie ich do życia w szerokim rozumieniu tego słowa. To element naszej strategii’’

Premier wspomniał także o „130 zaplanowanych działaniach wraz z konkretnymi wskaźnikami”. Według niego wskaźniki te pokażą, „czy wypełniamy i kiedy wypełniamy cele tej strategii tak, żeby była jak najbardziej konkretna i realistyczna”.

W całej strategii jest zawartych osiem obszarów priorytetowych: Niezależne życie, dostępność, edukacja, praca, warunki życia i ochrona socjalna, zdrowie, budowanie świadomości i koordynacja. Dodatkowo premier obiecał opracowanie Narodowego programu zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami: 

,,Nadal będziemy kontynuować poprawę warunków życia, ochrony socjalnej, ochrony społecznej, warunków bytowych osób z niepełnosprawnościami”

W roku 2021 nakłady na wsparcie osób z niepełnosprawnościami i ich opiekunów wyniosą ok. 29,63 mld zł i będą o 91 proc. W porównaniu do roku 2015 – tak zakłada  nowa strategia na rzecz Osób z Niepełnosprawnościami.

Premier po przyjęciu Strategii na rzecz Osób z Niepełnosprawnościami skomentował całą inicjatywę:

,,Życie osób z niepełnosprawnościami to bardzo często jest heroiczna przeprawa. To bardzo wiele problemów w każdym dniu ich życia. Bardzo często wiąże się to z niedostępnością różnego rodzaju usług i z bardzo różnymi problemami. Dlatego, mimo tych wielkich przeszkód, musimy przede wszystkim pomagać ludziom z niepełnosprawnościami, żeby w życiu społecznym, zawodowym, mogli uczestniczyć jak najpełniej. To jest dla nas podstawowy wyznacznik skuteczności i wiarygodności naszej polityki w tym obszarze”

Czekamy na dalsze kroki w nowo przyjętej Strategii. Wierzymy, że dzięki niej jakość życia osób niepełnosprawnych ulegnie poprawie. 

Martyna Urban

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Back to top button