Polityka lokalna

Nowa strategia na rzecz Osób z Niepełnosprawnościami

Rząd przyjął Strategię na rzecz Osób z Niepełnosprawnościami na lata 2021–2030. Realizacja działań zawartych w strategii ma umożliwić osobom z niepełnosprawnościami niezależne życie i pełny udział we wszystkich jego sferach.

Premier Mateusz Morawiecki na wspólnej konferencji z minister rodziny i polityki społecznej Marleną Maląg oraz wiceministrem Pawłem Wdówikiem poinformował, że rząd przyjął w we wtorek Strategię na rzecz Osób z Niepełnosprawnościami na lata 2021–2030.

Realizacja tych działań ma umożliwić osobom z niepełnosprawnościami niezależne życie i pełny udział we wszystkich jego sferach, w taki sposób, aby mogły funkcjonować w społeczeństwie na zasadzie równości z innymi osobami. Celem dokumentu jest również wdrażanie w Polsce postanowień Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych.

We wtorek premier Mateusz Morawiecki powiedział:

,,Choć pieniądze są ważne dla osób z niepełnosprawnościami, to równie ważne jest włączenie ich do życia w szerokim rozumieniu tego słowa. To element naszej strategii’’

Premier wspomniał także o „130 zaplanowanych działaniach wraz z konkretnymi wskaźnikami”. Według niego wskaźniki te pokażą, „czy wypełniamy i kiedy wypełniamy cele tej strategii tak, żeby była jak najbardziej konkretna i realistyczna”.

W całej strategii jest zawartych osiem obszarów priorytetowych: Niezależne życie, dostępność, edukacja, praca, warunki życia i ochrona socjalna, zdrowie, budowanie świadomości i koordynacja. Dodatkowo premier obiecał opracowanie Narodowego programu zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami: 

,,Nadal będziemy kontynuować poprawę warunków życia, ochrony socjalnej, ochrony społecznej, warunków bytowych osób z niepełnosprawnościami”

W roku 2021 nakłady na wsparcie osób z niepełnosprawnościami i ich opiekunów wyniosą ok. 29,63 mld zł i będą o 91 proc. W porównaniu do roku 2015 – tak zakłada  nowa strategia na rzecz Osób z Niepełnosprawnościami.

Premier po przyjęciu Strategii na rzecz Osób z Niepełnosprawnościami skomentował całą inicjatywę:

,,Życie osób z niepełnosprawnościami to bardzo często jest heroiczna przeprawa. To bardzo wiele problemów w każdym dniu ich życia. Bardzo często wiąże się to z niedostępnością różnego rodzaju usług i z bardzo różnymi problemami. Dlatego, mimo tych wielkich przeszkód, musimy przede wszystkim pomagać ludziom z niepełnosprawnościami, żeby w życiu społecznym, zawodowym, mogli uczestniczyć jak najpełniej. To jest dla nas podstawowy wyznacznik skuteczności i wiarygodności naszej polityki w tym obszarze”

Czekamy na dalsze kroki w nowo przyjętej Strategii. Wierzymy, że dzięki niej jakość życia osób niepełnosprawnych ulegnie poprawie. 

Martyna Urban

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button