Życie Miasta

Nowe zasady dla kawiarenek i pubów zlokalizowanych na gliwickiej starówce

Za sprawą zarządzenia Prezydenta Gliwic Adama Neumanna z dnia 10 marca 2022 r. zmianie uległy zasady działania ogródków gastronomicznych ulokowanych w pasach dróg publicznych zarządzanych przez miasto. Jednak to zarządzenie skierowane jest głównie na płytę gliwickiego rynku.

Miasto postawiło jasne zasady restauratorom oraz właścicielom innych lokali, którzy będą chcieli w tym roku wystawić ogródki. Do wytycznych podanych przez magistrat zalicza się nakaz stosowania jasnych odcieni parasoli lub markiz, ogrodzeń lekkiej konstrukcji, które są ażurowe i mają stonowaną kolorystykę. Wskazuje również na nakaz stosowania minimalistycznej identyfikacji wizualnej, która bardzo często objawiała się za sprawą pstrokatych i przytłaczających reklam.

Poza stosowaniem reklam oraz banerów zarządzenie zakazuje również ustawiania całorocznych konstrukcji takich jak pawilony czy namioty oraz brak możliwości stosowania foliowych materiałów w infrastrukturze ogródków. Prezydent wskazuje natomiast, że dobrym rozwiązaniem będzie ograniczenie sporych konstrukcji do aranżacji w postaci prostych krzeseł i stolików zasłoniętych parasolami jedynie w najbardziej nasłonecznionych miejscach oraz stosowanie wokół stolików licznych kompozycji zieleni. Wszelkie wytyczne wydane zostały w oparciu o zalecenia Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, który w każdym momencie będzie mógł przeprowadzić niezapowiedzianą kontrolę w celu zweryfikowanie tego czy restauratorzy stosują się do wskazanych w zarządzeniu wytycznych. W razie uchybień miasto będzie mogło chociażby cofnąć zezwolenia na zajmowanie pasa drogowego.

Przypomnijmy, że temat zmiany w estetyce gliwickich ogródków gastronomicznych istniał od 2020 roku, natomiast rok później pojawiły się konkretne wytyczne, jednak Zarząd Dróg Miejskich wystąpił do konserwatora zabytków o czasowe zawieszenie zmian. Warto wspomnieć, że tegoroczna rewolucja w przepisach dotknie jedynie część lokali, ponieważ większość z restauratorów od 2020 r. spełnia nowe wytyczne.

Źródło: ZDM Gliwice, Zarządzenie Prezydenta Miata Gliwice nr PM-5568/2022

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button