AnalizyJawnośćŻycie Miasta

Nowy portal magistratu, który ma stać się otwartą księgą dla mieszkańców

Jak podaje magistrat nowy portal ma sprawić, że informacje o stanie miasta staną się przejrzyste, a ich podanie mieszkańcom będzie bardzo przystępne – to wszystko pod hasłem „Gliwice Otwarte Dane”. Na ten moment została przygotowana pilotażowa wersja tej witryny.

Swoje uwagi odnośnie pilotażowej wersji tego portalu mieszkańcy mogą zgłaszać do 25 czerwca tego roku. „Gliwice Otwarte Dane” na ten moment dostępne są pod adresem-https://open-data-gliwice.hub.arcgis.com. Skąd jednak wziął się pomysł na tego typu portal? – „Postanowiliśmy przygotować portal internetowy, który zdecydowanie ułatwi i przyspieszy przeglądanie informacji o Gliwicach. Do tej pory aktualne informacje o kondycji Gliwic były drukowane co roku w obszernym Raporcie o stanie miasta – w formie zdecydowanie mniej atrakcyjnej dla mieszkańców, którzy chcieliby szybko znaleźć konkretne informacje lub po prostu w wolnej chwili zorientować się w kluczowych sprawach” – tłumaczy Iwona Pylypenko-Wilk, naczelnik Wydziału Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta.

Dane na stronie zgrupowane mają być wokół 8 działów tematycznych, podobnie do tego, co możemy zobaczyć w Raporcie o stanie miasta. Będą to takie działy jak: Gliwice i gliwiczanie (np. liczba ludności z podziałem na dzielnice oraz dane demograficzne), Zarządzanie samorządowe (np. informacje o realizacji GBO i programów unijnych), Infrastruktura (np. liczba zarejestrowanych pojazdów, natężenie ruchy), Środowisko (np. jakość powietrza, informacje o terenach zielonych), Gospodarka i finanse (np. informacje o rynku pracy, podmiotach gospodarczych i budżecie miasta), Zdrowie i Polityka społeczna (np. informacje o placówkach służby zdrowia i świadczonej pomocy społecznej) Kultura, edukacja, sport (np. informacje o miejskich instytucjach kultury, liczbie uczniów, lokalizacji obiektów sportowych, placów zabawa i siłowni plenerowych) Bezpieczeństwo i porządek (np. informacje o kamerach miejskiego monitoringu).

Powyższe dane serwowane nam mają być w formie chociażby interaktywnych map, wykresów, infografik, list i etykiet. Niektóre z działów mają nas przenosić także inne strony tematyczne i geoportale. „To dopiero początek, ponieważ dane będą sukcesywnie uzupełniane. Chcemy rozbudowywać portal i bazę danych tak, aby jak najlepiej służyła mieszkańcom, przedsiębiorcom i innym osobom szukającym informacji o Gliwicach. Dlatego zależy nam na pozyskaniu uwag i opinii w trakcie trwających konsultacji. Są otwarte dla każdego zainteresowanego – dodaje Iwona Pylypenko -Wilik.

Swoja opinię można wypełnić w ankiecie znajdującej się tutaj: https://decydujmyrazem.gliwice.pl/ .  Miejmy nadzieje, że faktycznie jest to krok miasta w transparentność i jawność. Dostęp mieszkańców do danych, które będą mogli sobie sami przeanalizować na pewno podwyższy możliwości kontroli władz miasta oraz podległych im jednostek samorządowych.

Źródło: UM w Gliwicach

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button