Życie Miasta

Obywatelska Inicjatywa Uchwałodawcza 2.0

Wielokrotnie pytaliście o inicjatywę Obywatelska Inicjatywa Uchwałodawcza 2.0 (pisaliśmy o niej [W TYM] artykule, oraz przeprowadziliśmy [WYWIAD] z Bartłomiejem Maksymowiczem. Na Waszą prośbę publikujemy dodatkowe informacje.

W związku z nowelizacją ustawy o samorządzie gminnym, jakie weszły w życie 31 stycznia 2018 roku, ustawodawca wprowadził nowe narzędzie w postaci obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej, jako obligatoryjne dla wszystkich samorządów w kraju. W ślad za tym zainicjowany został ogólnopolski projekt Obywatelska Inicjatywa Uchwałodawcza 2.0. Projekt dofinansowany jest przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego z Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020.

OIU 2.0 to projekt mający na celu popularyzację obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej, jako ważnego narzędzia zwiększania wpływu mieszkańców na proces tworzenia prawa lokalnego, bowiem umożliwia ona odpowiednio licznej grupie obywateli skierowanie do rady gminy projekt uchwały w każdej ważnej ich ocenie sprawie. Projekt jest realizowany w 66 miastach na terenie całej Polski.

We wszystkich miastach biorących udział w projekcie powołani zostali ambasadorzy obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej, którzy w swojej społeczności będą zachęcać do korzystania z tej instytucji demokracji bezpośredniej. Ambasadorzy będą wspomagać grupy inicjatywne oraz pomysłodawców w przygotowaniu ich własnych obywatelskich projektów uchwał.

W ramach projektu powstał również portal internetowy (demokracjabezposrednia.com) oraz podręcznik o obywatelskiej inicjatywie uchwałodawczej. Obydwa narzędzia pomogą przygotować mieszkańcom obywatelskie projekty uchwał. Można tam znaleźć niezbędne dokumenty oraz porady i dobre praktyki, które każdy mieszkaniec będzie mógł wykorzystać przy procedurze związanej z obywatelską inicjatywą uchwałodawczą.

Zadaniem lokalnego ambasadora jest zorganizowanie wydarzenia w swoim mieście, na którym będzie m. in. zachęcać do aktywności społecznej mieszkańców.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button