AnalizyFinanse

Ofensywa promocyjna urzędu – kwietniowy rejestr umów

W kwietniu miasto zawarło 27 umów z wolnej ręki. Łączna kwota podpisanych porozumień to 425 tys. zł, z czego aż 58 tys. wydatkowano na zadania promocyjne.

Ringier Axel Springer Polska otrzymał zlecenie na 25 000 zł – w ramach porozumienia realizowane będą publikacje i reklamy w regionalnym wydaniu “Faktu”, na regionalnych stronach w “Forbesie” i “Newsweeku”, na stronach internetowych Onet i za pośrednictwem mailingu.

Mniejszą kwotę otrzymała Gremi Media S.A. – wydawca dziennika Rzeczpospolita. Umowa zawarta została na realizację akcji pod nazwą E-Forum Liderów Samorządowych, w ramach której redakcja dziennika “Rzeczpospolita” i magazynu “Rzeczpospolita Życie Regionów” zorganizują cykl debat oraz wywiadów z liderami środowiska samorządowego.

Wśród beneficjentów znaleźli się też twórcy profilu facebookowego “Twoje Gliwice”. Za publikację reklam otrzymają oni 10 tys. zł.

Ciekawą umową zawartą przez urząd jest umowa promocji Miasta Gliwice przed i podczas rejsu ECO-mobilną jednostką naukowo-badawczą z Raciborza przez Gliwice, Opole, Wrocław, Szczecin, następnie wybrzeże, Gdańsk, Iławę i kończąc na Jeziorach Mazurskich w terminie maj – sierpień 2021 r, oraz podczas mitingu w dniu 9 maja 2021 r. organizowanego w Marinie Gliwice.

Lista wszystkich zamówień z wolnej ręki w kwietniu:

KontrahentPrzedmiot zamówieniaKwota zamówienia
FIRMA USŁUGOWA SEBCIO ANDRZEJ ALAMODAMycie ławek na terenie miasta.42 774
FIRMA USŁUGOWA SEBCIO ANDRZEJ ALAMODAUtrzymanie porządku oraz zieleni przy trasach rowerowych.22 896
PRZEDSIĘBIORSTWO OBSŁUGI INWESTYCJI FORMAT ADAM SZOPA AGNIESZKA SZOPAOkreślenie przebiegu kanalizacji ul. Główna, Płocka, Chorzowska, Rolników i Młodych Patriotów58 548
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA STARE GLIWICEUMOWA NAJMU LOKALU UŻYTKOWEGO NR 2/2021 BR.0020.12.2021/RD.SG/T CRU: 100630 871
A-PROPOL ADAM BIEGAŃSKIBudowa szpitala miejskiego – usługi eksperckie w zakresie branży drogowej29 151
THEDY&PARTNERS SP. Z O.O.ANEKS nr 1 do umowy KS.272.1.2020 CRU: 3208/20 Określenie zasad świadczenia przez Wykonawcę usług doradztwa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług, podatku dochodowego od osób fizycznych, podatku dochodowego od osób prawnych oraz dokonywanie analiz prawnych w zakresie podatków i opłat lokalnych, opłaty skarbowej oraz opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.25 830
ZPWIE MAREK BRODALAPełnienie nadzoru inwestorsiego dla zadania pn. Wymiana opraw sodowych na LED na wybranych ulicach w ramach projektu Eko-Światło w Gliwicach – Modernizacja i budowa oswietlenia ulicznego Etap II- 4 Rejony23 370
ZPWIE MAREK BRODALAPełnienie nadzoru inwestorskiego dla zadania Budowa oświetlenia na ul. Pocztowej na odcinku od ul. Rymera do ul. Kujawskiej w systemie zaprojektuj i wybuduj1 850
RINGIER AXEL SPRINGER POLSKA SP. Z O.O.publikacja reklam w regionalnym wydaniu “Faktu”, na regionalnych stronach w “Forbesie” i “Newsweeku”, na stronach internetowych Onet i za pośrednictwem mejlingu25 000
ANMAR USŁUGI BUDOWLANE ANNA SOBUŚ-CECOTAwaryjny remont rowu w sąsiedztwie ul. Biegusa i ul. Czapli24 003
GLIWICKI KLUB REKREACYJNO-SPORTOWY STOKROTKASport – Budżet Obywatelski – zorganizowanie i przeprowadzenie cyklu zajęć aerobiku dla kobiet z dzielnicy Obrońców Pokoju20 530
GREMI MEDIA S.A.realizacja akcji pod nazwą E-Forum Liderów Samorządowych, w ramach której redakcja dziennika “Rzeczpospolita” i magazynu “Rzeczpospolita Życie Regionów” zorganizują cykl debat oraz wywiadów z liderami środowiska samorządowego18 450
PRZEDSIĘBIORSTWO REMONTÓW ULIC I MOSTÓW S. A.Ugoda ws. zasad rozliczenia nienależnego świadczenia uzyskanego przez Zamawiającego w związku z rozbiórką trzech obiektów budowlanych, wykonanej podczas realizacji zadania pn. “Zachodnia Brama Metropolii Silesia – Centrum Przesiadkowe w Gliwicach16 255
INWESTYCJE BUDOWNICTWO HANDEL INWEST-COMPLEX SP. Z O. O.Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5, ul. Kozielska 39 – termomodernizacja i modernizacja budynków -weryfikacja dokumentacji projektowej15 000
ŚLĄSKA SIEĆ METROPOLITALNA SP. Z O. O.Budowa remizy strażackiej dla OSP Brzezinka – świadczenie usług doradczych – eksperckich i konsultingowych14 760
INSTALBOL BOLESŁAW MASKIEWICZUmowa na pełnienie funkcji inspektora nadzoru dla zabudowy urządzeń podczyszczających w ramach restytucji13 284
BIURO INŻYNIERSKIE PIOTR BREGUŁAUmowa na pełnienie funkcji inspektora nadzoru branży konstrukcyjno-budowlanejdla zabudowy urządzeń podczyszczających w ramach restytucji11 224
BRÓDKA PATRYKpublikacja reklam na potrzeby Zleceniodawcy na stronie Twoje Gliwice na Facebooku – umowa realizowana solidarnie z Adrianem Kramarczykiem (zobowiązanie solidarne – łącznie umowa 10 000,00)5 000
KRAMARCZYK ADRIANpublikacja reklam na potrzeby Zleceniodawcy na stronie Twoje Gliwice na Facebooku – umowa realizowana solidarnie za Patrykiem Bródką (zobowiązanie solidarne – łącznie umowa 10 000,00)5 000
“SZTAG” YACHT CLUB AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO IM. JERZEGO KUKUCZKIrealizacja świadczeń w zakresie promocji Miasta Gliwice przed i podczas rejsu ECO-mobilną jednostką naukowo-badawczą z Raciborza przez Gliwice, Opole, Wrocław, Szczecin, następnie wybrzeże, Gdańsk, Iławę i kończąc na Jeziorach Mazurskich w terminie maj – sierpień 2021 r. oraz podczas mitingu w dniu 9 maja 2021 r. organizowanego przez Wykonawcę w Marinie Gliwice5 000
POLSKA SPÓŁKA GAZOWNICTWA SP. Z O.O. ODDZ.ZAKŁ.GAZOW. W ZABRZUPrzyłączenie do sieci PSG instalacji gazowej Szkoły Podstawowej nr 2 przy ul. Lewkonii 24 648
ROMPOL ROMAN PIETRUSZCZYKumowa na usługę sprzątania siedziby4 200
REMONDIS GLIWICE SP. Z O.O.aneks do umowy na wywóz odpadów komunalnych3 500
MIASTO GLIWICE – ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 13umowa użyczenia pomieszczeń3 000
WAPAN PAWEŁ NOWOTNYPełnienie nadzoru inwestorskiego dla zadania Modernizacja oświetlenia parkowego wokół Placu Krakowskiego w systemie zaprojektuj i wybuduj1 230
EPIGRAF S.C.Dyplomy dla jubilatów50
MAŁGORZATA WOJCIECHOWSKA SKLEP VAN GOGHZAKUP ANTYRAM0
Suma końcowa425 425

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button