InwestycjeŻycie Miasta

Ogólnodostępne stacje ładowania pojazdów w Gliwicach

W październiku 2020 roku Rada Miasta Gliwice podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia planu budowy ogólnodostępnych stacji ładowania na terenie miasta. Uchwała ta została powierzona do wykonania Prezydentowi Miasta, dlatego Radny Krzysztof Kleczka skierował interpelacje z prośbą o wyjaśnienie na jakim etapie jest realizacja planu i kiedy możemy się spodziewać pierwszej stacji ładowania pojazdów oraz w jakim terminie planowane jest zakończenie całości planu.

By odpowiedzieć na pytania radnego Kleczki magistrat musiał skontaktować się z podmiotem realizującym założenia planu, którym jest TAURON DYSTRYBUCJA S.A. z siedzibą w Krakowie. Po uzyskaniu informacji u źródła przygotowane zostały następujące odpowiedzi.

– Zadanie mające na celu realizację planu obejmuje oprócz budowy samych stacji również budowę przyłączy. Na obecnym etapie przyłącze znajdujące się przy ul. Cechowa/Skwer Nacka jest już gotowe, kilkanaście jest w trakcie budowy, pozostałe w trakcie projektowania ale już w końcowej fazie. przekazuje w odpowiedzi Mariola Pendziałek, pełniąca funkcję Naczelnika Wydziału Usług Komunalnych.

Pierwsza ogólnodostępna stacja ładowania pojazdów zlokalizowana zostanie przy Skwerze Nacka, w planowanym terminie do 31.08.2022 r. Odbędzie się to jednak po wykonaniu oznakowania miejsc parkingowych przez Gminę oraz przeprowadzeniu badań przez Urząd Dozoru Technicznego.

Natomiast termin zakończenia realizacji planu jest przewidywany na koniec września 2022 roku. Jednak dokładną datę dopuszczenie stacji ładowania do ich eksploatacji wyznaczy pozytywny wynik badań przeprowadzonych przez Urząd Dozoru Technicznego.

Niewątpliwie tego typu miejsca są potrzebne w mieście, ponieważ coraz więcej samochodów elektrycznych porusza się po gliwickich drogach. Choć już teraz można przewidzieć, że nie będą one jakoś bardzo oblegane, ponieważ nadal pojazdy zasilane wyłącznie energią elektryczną są na tyle drogie, że może pozwolić sobie na nie tylko mała część kierowców.

Najpewniej ładowarki będą działały w ramach jednej aplikacji, za której pomocą będziemy mogli sprawdzić gdzie dokładnie są stacje ładowania i czy w danym momencie są wolne.

Źródło: bip.gliwice.eu

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button