Kultura

Ogromny napływ imigrantów na Śląsk

Województwo śląskie należy do jednego, z najchętniej wybieranych obszarów dla czasowego osiedlania się cudzoziemców. Z danych Urzędu do Spraw Cudzoziemców wynika, że w 2019 roku, na jego terenie przyznano około 40 tysięcy pozwoleń na pracę, z czego 27 tysięcy osób zdecydowało się na stały pobyt w Polsce. W jaki sposób wspierać adaptację przyjezdnych? – w odpowiedzi na te potrzeby rusza projekt Silesian Multicultural Center.

Od kilku lat, Polska plasuje się w czołówce państw unijnych pod względem liczby imigrantów spoza krajów wspólnoty. Według analizy GUS z końca 2019 roku największą część przyjezdnych stanowili obywatele Ukrainy – prawie 65% spośród wszystkich cudzoziemców mieszkających na terenie Polski, których liczba szacowana jest na 2 106 101 osób. Warto zaznaczyć, iż powyższe statystyki zostały uznane za ich autorów, jako “eksperymentalne i nieostateczne”, a więc zostały obciążone pewnym marginesem błędu.

W raporcie sporządzonym we współpracy Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka oraz Stowarzyszenia Interwencji Prawnej pt: “Fundusze europejskie i ich rola we wspieraniu integracji cudzoziemców w Polsce” zwrócono uwagę na problemy, z którymi najczęściej borykają się cudzoziemcy. Wśród nich wyodrębniono takie kwestie jak: nieznajomość przepisów polskiego prawa oraz procedur administracyjnych, a także trudności integracyjne spowodowane barierą językową i kulturowa.

W odpowiedzi na problemy cudzoziemców, na terenie województwa śląskiego powstał projekt pod nazwą Silesian Multicultural Center, realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy (finansowany z Funduszy EOG). W ramach projektu został utworzony Ośrodek Wsparcia Cudzoziemców, funkcjonujący na terenie Katowic, Gliwic, Zawiercia, Rudy Śląskiej, Zabrza, Piekar Śląskich, Toszka oraz Tarnowskich Gór. W ramach działań Ośrodka wsparcie zapewnią specjaliści z zakresu prawa, psychologii, doradztwa oraz tłumaczenia, których głównym celem jest pomoc w zakresie legalizacji pobytu oraz poprawy sytuacji prawnej i pracowniczej przyjezdnych. W ramach projektu została uruchomiona bezpłatna infolinia, gwarantująca natychmiastowe wsparcie. Z kolei planowane cykle szkoleniowe obejmą tematykę praw pracowniczych

Celem inicjatywy jest poprawa sytuacji cudzoziemców na polskim rynku pracy poprzez wzrost ich samodzielności ekonomicznej i społecznej. W efekcie, działania podjęte przez Ośrodek bezpośrednio przekładają się na jakość życia cudzoziemców i rozwiązują ich codziennie problemy.

Więcej informacji na temat projektu Silesian Multicultural Center znajdą Państwo na stronie: www.centrumcudzoziemcow.com 

Zachęcamy do kontaktu z koordynatorem projektu (Taranets Anastasiia) – telefon: +48 736 852 674 oraz e-mail: smc@klaster.org.pl.

Projekt realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, finansowanego z Funduszy EOG

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button