Polityka lokalna

Petros Tovmasyan i Robert Kłosowski liderami Partii Republikańskiej

Petros Tovmasyan i Robert Kłosowski, lokalni społecznicy z Gliwic, członkowie zarządu Klastra Innowacji Społecznych dołączą do Partii Republikańskiej.

Petros Tovmasyan to znany gliwicki restaurator, działacz społeczny, także związany z naszym portalem. Przez lata był jednym z liderów Porozumienia na Śląsku, rozstał się z partią po konflikcie związanym z wyborami kopertowymi. Był doradcą Wicepremiera Gowina oraz w późniejszym okresie, wicepremier, minister rozwoju Jadwigi Emiliewicz. Z tego co się dowiedzieliśmy, Tovmasyan jest pełnomocnikiem regionalnym partii i odpowiada za budowanie struktur w regionie.

Robert Kłosowski pełni na razie nieoficjalnie funkcję lidera okręgu 29 w Gliwicach. To prawnik związany od lat z trzecim sektorem, był też pełnomocnikiem wyborczym Janusza Moszyńskiego, pracował aktywnie w sztabie wyborczym. Moszyński w wyborach uzupełniających uzyskał 25% poparcia. Kłosowski może być kandydatem na prezydenta miasta z ramienia Republikanów.

Jakie są główne założenia partii:

Według ugrupowania istotnymi wartościami są: rodzina jako związek kobiety i mężczyzny, wspólnota narodowa, niepodległe państwo, własność prywatna oraz demokracji. Partia opowiada się za programami prorodzinnymi i aktywizującymi młode pokolenie, rozwiązaniami pro przedsiębiorczymi, połączeniem aktywności oddolnej ze wspólnotową polityką państwa, zwiększaniem suwerenności energetycznej w połączeniu z „zielonym ładem”, aktywizowaniem obywateli w polityce obronnej oraz reformą sądownictwa i szkolnictwa.

Jesteśmy dumni z tego, że mogliśmy wziąć udział w tak istotnej inicjatywie. Cieszymy się, że będziemy współtworzyć środowisko republikańskie, które jest jednym największych konserwatywnych, obywatelskich środowisk w kraju – mówił Petros Tovmasyan podczas Zjazdu Republikańskiego w czerwcu tego roku.

Najważniejsze punkty programu republikańskiego dotyczą między innymi stworzenia korzystnych warunków dla rozwoju przedsiębiorczości; poruszają również kwestie:

  • zwiększenia suwerenności energetycznej za sprawą budowy Zielonego Ładu;
  • wzmocnienie działań i programów, mających na celu promowanie prokreacji, uprawienia samodzielności polskiej rodziny i podniesieniu poziomu jej zamożności;
  • dążenia do wzmocnienia pozycji Polski w Unii Europejskiej;
  • zabezpieczenia państwa polskiego w kwestii gospodarczej ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju handlu zagranicznego;
  • podejmowania współpracy bilateralnej z Wielką Brytanią, jako byłego państwa Wspólnoty Europejskiej;
  • rozwijanie polskich sił militarnych w ramach Paktu Północnoatlantyckiego w tym w szczególności jego wschodniej flanki;
  • zwiększenie efektywności samorządów lokalnych, łącząc oddolną aktywność społeczności lokalnych ze wspólnotową polityką państwa;
  • wyznaczenia priorytetów współpracy z USA zwłaszcza w obszarze bezpieczeństwa i współpracy gospodarczej;
  • podkreślania stałych interesów narodowych Rzeczypospolitej Polskiej, które służą zapewnieniu jej trwałej niepodległości i bezpieczeństwa.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button