WideoŻycie Miasta

Plac Mickiewicza – wniosek o modernizację małej architektury

Działania strażnicze to nie tylko finanse samorządu, ale także monitorowanie przestrzeni publicznej i dobra wspólnego. Przy okazji mamy możliwość zaprezentowania mechanizmu zgłaszania wniosków do odpowiednich służb miejskich. Nasz wniosek będzie dotyczył modernizacji tzw. małej architektury (mebli miejskich) na placu Mickiewicza. Podczas nagrywania ostatniego materiału wideo (rozmowa o Kawiarni Obywatelskiej) mieliśmy okazję zobaczyć w jak kiepskim stanie są urządzenia na placu Mickiewicza.

Najważniejsze zasady, o których należy pamiętać:

  1. Nie istnieje wzór wniosku (tzw. wniosek z KPA – kodeksu postępowania administracyjnego). O tym czy pismo jest wnioskiem czy skargą, petycją etc. decyduje treść pisma, nie jego forma.
  2. Nie musicie wiedzieć, który dokładnie organ jest właściwy do zajęcia się sprawą. Pismo możecie dostarczyć do Urzędu Miejskiego, który zobowiązany jest przekazać Wasz wniosek do odpowiedniego organu, np. MZUK, ZDM.
  3. Odpowiedź na wniosek musicie otrzymać maksymalnie w ciągu 30 dni.
  4. Przysługuje Wam możliwość złożenia skargi na sposób załatwienia sprawy.

W naszym wniosku zasygnalizujemy zły stan urządzeń na placu Mickiewicza i poprosimy o: wyczyszczenie stołów do gry w szachy, wyposażenie “punktów szachowych” w pudełka z pionami do gry, naprawę lub wymianę uszkodzonych ławek, konserwację nieuszkodzonych ławek. Wniosek dostarczymy osobiście do Urzędu Miejskiego w poniedziałek rano (wniosek musi być podpisany i zawierać dane osobowe wnioskującego, można to także zrobić za pomocą ePUAP korzystając z profilu zaufanego).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button