Życie Miasta

Plebańska_St – nowy pomysł na ulicę

Zespół studentek Wydziału Architektury Politechniki Śląskiej pracuje nad nową koncepcją funkcjonowania ulicy Plebańskiej.

Pomysł zamknięcia ulicy Plebańskiej powraca do nas co jakiś czas. Raz zgłaszany przez społeczników, innym razem przez przedsiębiorców działających na Plebańskiej, czasem potrzeba zauważana jest przez urzędników. W wakacje miasto podjęło decyzję o testowym przekształceniu ulicy Plebańskiej w “strefę gastronomiczną”, co wiązało się z ograniczeniem ruchu kołowego na starówce.

Nad nową koncepcją przemiany ulicy Plebańskiej pracuje zespół studentek Wydziału Architektury Politechniki Śląskiej pod patronatem dr Agnieszki Labus. W projekcie “Ulica dostępna – koncepcja projektowa odnowy ulicy Plebańskiej w Gliwicach” udział biorą członkowie studenckiego koła naukowego LAB 60+ we współpracy z fundacją Laka. Jest to projekt uczelniany, nie zleciła go żadna instytucja czy organizacja. Celem zespołu jest stworzenie koncepcji projektowej i opracowanie strategii rewitalizacji ulicy. Efektem działań zespołu ma być opracowanie dwóch odmiennych koncepcji odnowy Plebańskiej, które zostaną poddane konsultacji i ocenie międzynarodowych ekspertów. Studenci chcą pokazać, jak może wyglądać ulica dostępna, która posiada przestrzeń dla wszystkich użytkowników, a także jak powinno zostać ukształtowane miejsce dla usług gastronomicznych i ruchu pieszego. Architektki chcą przetestować różne warianty kształtowania przestrzeni ulicy. Powstałe zestawy rekomendacji przekształcenia ulicy na koniec realizacji projektu zostaną przekazane miastu.

Prace rozpoczęto początkiem października 2020 roku od analiz urbanistycznych i społecznych. Dokonano też przeglądu dobrych praktyk w innych miastach. Ważnym elementem działań zespołu są szerokie konsultacje z mieszkańcami, przechodniami, właścicielami restauracji i sklepów. Niestety, epidemia COVID przeszkodziła w konsultacjach, dlatego od połowy października zaproszono mieszkańców do wypełnienia ankiety internetowej, gdzie mogą wyrazić swoje opinie i pomóc architektkom. Link do niej znajdziecie tutaj: [LINK]
Studenci mają nadzieję, że ich projekt stanie się zaczątkiem zmian na starówce:

“Jesteśmy świadome, że rewitalizacja wymaga znacznie szerszych analiz, konsultacji społecznych, założeń organizacyjno-logistycznych i długofalowości w ich realizacji, ale chcemy naszym projektem zachęcić do powstawania inicjatyw oddolnych, które zadziałają jeszcze przed podjęciem tematu przez władze miejskie.”

Więcej informacji o działaniach zespołu znajdziecie na stronie projektu:
https://www.facebook.com/plebanska.dostepna

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button