Konsultacje społeczne

Pogrzeb w Gliwicach

Miasto zarządziło przeprowadzenie konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie sposobu sprawienia pogrzebu przez miasto Gliwice. Nikt nie wziął w nich udziału.

Konsultacje społeczne są jedną z form partycypacji obywatelskiej, czyli włączania obywateli w podejmowanie decyzji dotyczących życia publicznego. W ramach konsultacji przedstawiciele władz przedstawiają obywatelom swoje plany dotyczące np. aktów prawnych (ich zmiany lub uchwalania nowych), inwestycji lub innych przedsięwzięć, które będą miały wpływ na życie i pracę obywateli. Konsultacje są szansą, aby wysłuchiwać opinii mieszkańców oraz informować ich o ostatecznych decyzjach, które zostaną podjęte. W tym przypadku jednak nikt nie wziął udziału

Od 2004 roku istniał obowiązek sprawienia pogrzebu każdemu, jednak dotychczasowe dokumenty nie regulowały sposobu chowania dzieci martwo urodzonych. Nowa uchwała będzie poszerzać obowiązujące regulacje.

Na Sesji Rady Miasta Gliwice 15 lipca 2021 omawiano projekt uchwały, obejmujący ustalenie sposobu sprawienia pogrzebu przez miasto Gliwice osobom zmarłym oraz dzieciom martwo urodzonym, których ciała nie zostały odebrane ze szpitala. Zaznaczono, że pożegnanie osób zmarłych odbywać powinno się z religią zmarłego, na cmentarzu tego wyznania lub cmentarzu komunalnym. Jeśli nie ma możliwości ustalenia zmarłego lub gdy nie określiła ona swojego wyznania, pogrzeb ma charakter świecki.

Najważniejsze, we wszelkich działaniach przy osobach zmarłych, jest poszanowanie zwłok. Do procedur, które świadczone są w ramach usług pogrzebowych, należy przygotowanie (umycie i ubranie) nieboszczyka do pochówku, zapewnienie trumny oraz odpowiednich warunków przechowywania  — w domu pogrzebowym lub chłodni. Zapewnione musi zostać również przewiezienie zwłok, wykopanie i zakopanie grobu oraz oznaczenie miejsca pochówku tabliczką. Jeśli zmarły ma zostać skremowany, procedury są podobne, różni się jedynie wymiana trumny na urnę oraz kremacja ciała.

Ważnym punktem jest zapewnienie pogrzebu dzieciom martwo urodzonym bez względu na czas trwania ciąży, których ciała nie zostały odebrane ze szpitala. Takie pożegnania odbywają się dwa razy w roku, w marcu oraz październiku. Miejscem pochówku jest specjalnie przeznaczonym miejscu na terenie cmentarza komunalnego w Gliwicach.

W projekcie uchwały jednogłośnie zaakceptowanym przez radnych podkreślono, jak ważne jest otaczanie należytą czcią i szacunkiem zarówno zwłok, jak i ciał dzieci martwo urodzonych. Zaznaczono, że właściwe postępowanie z nimi jest podkreśleniem godności ludzkiej.

Ada Duda

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button