WideoŻycie Miasta

Pragnienie wolności, nieśmiertelny Tito i cienie wojny. Rozmowa z Dominiką Ćosić

Koordynator Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej w Katowicach, Maciej Szostak przeprowadził wywiad z Dominiką Ćosić pytając między innymi o jej książkę “Balkan Express”.

W państwach byłej Jugosławii wciąż żyją ludzie mający nadzieję na pokonanie podziałów powstałych w wyniku krwawych wojen i bratobójczej walki. Mimo wielu wydarzeń, które dzieliły i skłócały ze sobą społeczeństwa państw byłej Jugosławii, jest też kilka takich, które łączyły i zbliżały do siebie te kraje. Elementami łączącymi różne narody bałkańskie są kultura, muzyka a w niektórych krajach nawet język. Jednym z nich była również Olimpiada w Sarajewie w 1984 roku. Dzięki ofiarności obywateli i publicznej zbiórce udało się wtedy znaleźć brakujące środki niezbędne do organizacji igrzysk. Ten sam stadion w Sarajewie, który był symbolem igrzysk i dumą mieszkańców Jugosławii w czasie wojen bałkańskich w latach 90tcyh stał się później kostnicą i cmentarzem gdy podczas oblężenia miasta nie było innych miejsc, w których można by chować zabitych w czasie walk. Zbudowany wcześniej wspólnymi siłami stadion stał się wtedy niemym świadkiem morderczej niezgody.

Koordynator Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej w Katowicach, Maciej Szostak przeprowadził wywiad z Dominiką Ćosić pytając o jej książkę “Balkan Express”. Niezwykłe doświadczenia autorki i dogłębna znajomość regionu pozwalają widzom lepiej zrozumieć wyjątkowość Bałkanów i ich specyfikę. Autorka od 2016 roku jest korespondentką TVP w Brukseli i Paryżu, wcześniej pracowała jako korespondentka tygodnika „Wprost” w Brukseli (od 2005 r.), „Dziennika Gazety Prawnej” i „Do Rzeczy”, a jeszcze wcześniej korespondentka z Bałkanów. Współpracuje także z m.in. indyjskim miesięcznikiem „Defence and Security Alert”. Ćosić jest zaangażowana w obronę prześladowanych chrześcijan

Rozmówcy poruszyli najciekawsze dla opinii publicznej tematy, Szostak spytał dziennikarkę między innymi o kult marszałka Josifa Bros Tito, który jest do dzisiaj obecny w państwach byłej Jugosławii. Jest on szczególnie silny wśród starszych już ludzi, którzy przeżyli II Wojnę Światową i angażowali się w walkę po stronie partyzantów Tity.

W Polsce myśli się o Jugosławii przede wszystkim przez pryzmat wojen na Bałkanach, które miały miejsce w latach 90tych. Tymczasem lata 70te w Jugosławii są czasem względnego dobrobytu. W latach 80tych nazywano nawet Jugosławię „małą Ameryką”. Żeby tam wyjechać, trzeba było zdobyć nie tylko paszport, ale także zaproszenie do Jugosławii wystosowane przez obywatela kraju, następnie potrzeba była wiza i w końcu upragniony bilet.

Polaków i mieszkańców byłej Jugosławii łączy bardzo wiele. Dominika Ćosić zwróciła uwagę na ich silne umiłowanie wolności. Kolejnym podobieństwem łączącym narody jest walka z potężnymi sąsiadami i poczucie misji (mesjanizmu).

Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Katowicach jest odpowiedzialny za organizowanie debaty publicznej dotyczącej polityki międzynarodowej wśród mieszkańców regionu.

Dzięki pracy ośrodka młodzi ludzie z województwa Śląskiego mogą angażować się w projekty i działania, które współtworzą polską politykę zagraniczną, oczywiście na regionalnym poziomie. RODM przykłada także dużo uwagi edukacji. Organizuje lekcje w szkołach średnich dotyczące polityki międzynarodowej, geopolityki, savoir-vivre w dyplomacji czy warsztaty z analizy strategicznej. Ośrodek prowadzi cykl debat #RODMOnline, czyli wywiadów na żywo transmitowanych na stronie facebookowej. W rozmowach uczestniczą eksperci, publicyści i dziennikarze zajmujący się sprawami międzynarodowym.

Maciej Szostak/ Ada Duda

Ten tekst powstał dzięki finansowaniu z Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030. Nasz projekt dobiega końca. Jeśli chcesz umożliwić nam funkcjonowanie w 2022 roku, wesprzyj portal wpłatą na cele statutowe. Możesz zrobić to za pomocą szybkich płatności internetowych za pośrednictwem naszej strony:  https://gliwiceodnowa.pl/wesprzyjnas/. Dziękujemy za każdą przekazaną kwotę!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button