InwestycjeKonsultacje społeczne

Prezydent Neumann: Apelujemy o maksymalne ograniczenie wyrębów w Gliwicach!

O planowanych wycinkach na terenie zarządzanym przez Nadleśnictwo Brynek informowaliśmy już we wcześniejszych artykułach (sprawdź tutaj). Na stronie Urzędu Miasta ukazał się artykuł informujący o działaniach władz miasta w sprawie.

Miasto Gliwice chce ograniczyć wycinkę drzew na terenach, które zarządzane są przez Nadleśnictwo Brynek w dzielnicach Łabędy i Żerniki. Miasto przekazało opinie mieszkańców w ramach konsultacji społecznych.

W tekście możemy przeczytać: Powszechnie wiadomo, że przyrodnicze, ochronne i rekreacyjne walory lasów mają szczególne znaczenie dla mieszkańców silnie zurbanizowanych terenów. Tu liczy się każda leśna enklawa, która chroni przed hałasem i zanieczyszczeniami powietrza oraz stanowi miejsce relaksu i aktywności dla osób w różnym wieku. Dlatego przewidziane przez Dyrekcję Lasów Państwowych wycinki drzew na terenach leśnych w gliwickich dzielnicach Łabędy i Żerniki budzą sprzeciw. Podkreślono, że w tej sprawie zgodne są grupy aktywistów miejskich, rady dzielnic i władze Gliwic.

Nowy Plan Urządzenia Lasu dla Nadleśnictwa Brynek na lata 2022–2031 został poddany konsultacjom społecznym przez Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych. Władze Gliwic wniosły uwagi, chcąc osiągnąć zapisy jaknajbardziej korzystne dla miasta. Omawiany plan uwzględnia m.in. prognozę oddziaływania na środowisko, dokładne informacje o stanie lasu oraz planowane do realizacji działania, w tym cele gospodarki leśnej związane z funkcją, jaką lasy pełnią w nadleśnictwie oraz dane o przewidywanych wyrębach. Plan Urządzenia Lasu obowiązuje przez 10 lat. Pomiędzy 2012 a 2021 z całego Nadleśnictwa Brynek uzyskano 643 tys. m2 drewna. Według szacunków aktywistów w okresie, w którym obowiązywał poprzedni Plan Urządzenia Lasu, wycięto drzewa z terenu 1140 ha.

Według nowego planu w Nadleśnictwie Brynek o ponad 60% zwiększyć się ma ilość pozyskiwanego drewna.

Tereny w Łabędach i Żernikach z nazwy są tzw. lasami ochronnymi, jednak możliwe jest ich gospodarcze wykorzystanie. W miejscach wyrębu mają być wykonane nowe nasadzenia, ale mogą być zrealizowane w okresie do 5 lat, z wykorzystaniem jednorocznych sadzonek, co oznacza, że czas odtworzenia lasu może zająć nawet kilkadziesiąt lat.

Lasy to cenne ekosystemy, bardzo potrzebne w miastach — czytamy na stronie Urzędu Miejskiego w Gliwicach. Z tekstu możemy dowiedzieć się, że zabiegi samorządowców i mieszkańców oraz rozmowy z leśnikami przyniosły pierwsze pozytywne rezultaty, apel przekazany w sierpniu przez władze miasta do Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych o maksymalne ograniczenie wycinki drzew oraz tworzenie i zachowanie leśnych buforów ochronnych przy terenach zabudowanych został częściowo uwzględniony w projekcie PUL dla Żernik.

Gliwice nadal zdecydowanie sprzeciwiają się wielu zapisom zawartym w Planie Urządzenia Lasu dla Nadleśnictwa Brynek na lata 2022–2031, prezydent Adam Neumann komentuje:

– Ochrona lasów w Łabędach i Żernikach to dla miasta sprawa niezwykle istotna. Protestujemy przeciwko nadmiernym wycinkom połaci lasów, apelujemy o maksymalne ograniczenie wyrębów w Gliwicach i racjonalne zarządzanie lasami w mieście. Dla gliwiczan to cenne ekosystemy, które powinny być kształtowane z dużą rozwagą. Mamy nadzieję, że postulaty zgłaszane przez władze miasta oraz mieszkańców zostaną przez Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych uwzględnione, a szerokie otwarcie na dyskusję publiczną będzie kontynuowane także w przyszłości.

Władze miasta domagają się również ograniczenia wycinek w częściach lasu łabędzkiego, gdzie plany rębni proponowane są w PUL na poziomie 50–95%. Z podobną sytuacją mamy do czynienia w kwestii wyrębów fragmentów lasu w Żernikach na wschód od autostrady A1, gdzie plany rębni w kilku miejscach szacowane są na 25–30%.

O sytuacji można przeczytać również na stronie autorów opublikowanych grafik. Na stronie dostępna są również najważniejsze pytania i odpowiedzi, czyli podsumowanie sesji Q&A jaka miała miejsce na webinarium zorganizowanym w poniedziałek, 3 stycznia 2022, spisane z nagrania. Sprawdź tutaj

Komentarze

  1. JAAAA YHM to że Neumannka fotoszopem w krzoki wciepli wizerunku jego nie ociepli… Marionetki też są z drewna… a tym czasem na Toszeckiej koło Biedronki wycinają ZDROWE kilkadziesiat lat formowane klony po co?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button