Jawność

Prezydent przerywa milczenie. Nadal wiele niejasności

Prezydent Adam Neumann udzielił wywiadu portalowi 24gliwice.pl. Odniósł się do “afery gliwickiej” w ŚSM, wycinek drzew, zbiornika retencyjnego na Wilczych Dołach. Rozmowę przeprowadził redaktor Michał Szewczyk.

Już pierwsze pytanie postawiło prezydenta w trudnej sytuacji, a cytat z odpowiedzi krąży w “gliwickim” internecie.

– Panie Prezydencie, minął rok odkąd objął Pan urząd, a drzew w centrum zamiast więcej, to coraz mniej.

– Dziwię się, dlaczego rozmowę na temat podsumowania roku i strategii miasta na najbliższe 20 lat zaczynamy akurat od zieleni. Temat rzeczywiście jest modny. W każdym przekazie medialnym można teraz spotkać lament nad zielenią w różnych miastach. Uważam, że jest on mocno przesadzony. Zieleń jest ważna, ale jest tylko jednym z istotnych elementów. Nie inaczej jest w Gliwicach.

To odważne stwierdzenie, biorąc pod uwagę kontrowersje przy ostatniej wycince zdrowych drzew przed dworcem PKP. Bardzo ciekawych rzeczy dowiadujemy się przy okazji pytań o Wilcze Doły. Według prezydenta jest wysokie ryzyko utraty unijnego finansowania, w takim wypadku realizacja inwestycji stanie pod znakiem zapytania.

Wątkiem, który przyciągnął naszą uwagę najmocniej, był temat nadużyć w Śląskiej Sieci Metropolitalnej Sp z o.o. Odpowiedzi prezydenta rzucają nowe światło na sprawę:

– Pełny obraz nieprawidłowości w spółce uzyskaliśmy po zwolnieniu poprzedniego zarządu, audycie i działaniach naprawczych wdrożonych przez nową prezes. Sygnały o tym, że w spółce nie dzieje się dobrze docierały w 2019 r., na ich podstawie zapadła decyzja o odwołaniu poprzedniego zarządu. Trzeba pamiętać, że Kodeks Spółek Handlowych jasno określa duży zakres swobody działalności spółek komunalnych i jeśli zarząd działa w złej wierze, to przez jakiś czas może ukrywać pewne sprawy. Oczywiście nie w nieskończoność. Mechanizmy nadzorcze w końcu zadziałają i w tym przypadku również zadziałały.

Z informacji nieoficjalnych pochodzących od pracowników spółki wiemy, że do roku 2019 nie przeprowadzano audytów w spółce. Potwierdzają to słowa prezydenta. Ciekawe jest jednak to, że zaniepokojenia prezydenta nie wzbudziło już w 2016 roku podpisane przez niego osobiście zarządzenie w sprawie zabezpieczenia pożyczki dla ŚSM udzielanej nie przez bank, a prywatną firmę. Powyższe fakty każą domniemywać, że kontrola miasta nad spółką była iluzoryczna. Mamy obawy, że tak samo może być w przypadku innych spółek.

Bulwersujące w tej sprawie jest również to, że informację o niegospodarności w Śląskiej Sieci Metropolitalnej zatajano przed opinią publiczną. Do końca 2020 roku ukrywano, że serwery kurzą się w magazynach tracąc na wartości, nikt z Radnych Miejskich nie miał wiedzy na temat tej niegospodarności. Wydział Nadzoru Właścicielskiego UM nie zwrócił zaś uwagi na fakt, że od 2016 do 2019 w sprawozdaniach do KRS spółka ukrywała ten sprzęt pod pozycją “środki trwałe w budowie”, nie dokonując odpisów amortyzacyjnych, narażając w ten sposób spółkę na kolejne straty. Z informacji przekazywanych przez Urząd, wszystkie spółki miejskie przekazują raz w miesiącu sprawozdania ze swojej działalności. Tak też oficjalnie stwierdził na sesji Rady Miasta Gliwice w październiku 2020 roku prezydent Neumann. To bardzo dobrze, ciekawi nas tylko, czy ktoś do tych sprawozdań zagląda.

– Jednym z zabezpieczeń pożyczki SSM, jest hipoteka na działkach w Żernikach. Pan w 2016 roku podpisywał zarządzenie w tej sprawie. Nic nie wzbudziło Pana wątpliwości?

– Zabezpieczenie pożyczek hipoteką na nieruchomościach to zupełnie zwyczajna praktyka. Wiele pożyczek miasta i np. PWiK z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska było i jest zabezpieczonych w ten sposób. Takie zabezpieczenie jest ustanowione dla pożyczki szpitala miejskiego. Gliwice działają w takich sprawach podobnie jak wiele innych miast i spółek miejskich z całego kraju.

Owszem, zabezpieczenie pożyczki hipoteką to nie jest sprawa niespotykana. No chyba, że samorząd bierze pożyczkę w parabanku czy firmie prywatnej. Przypomnijmy, firma – pożyczkodawca nie była instytucją bankową. Drugie pytanie, które powinno paść w tym miejscu, to czy często samorządy biorą kredyty na sprzęt do projektu przed uzyskaniem dofinansowania projektu?

– Zakupiony sprzęt ponoć kurzy się się w magazynach. Dlaczego nie jest wykorzystywany?

Ponad 30% sprzętu jest używana i przygotowane jest uruchomienie kolejnych 40%. Nowy zarząd spółki zagospodarowuje go w racjonalny sposób. Pani Ewa Weber wdrożyła w spółce działania naprawcze. dzięki którym nastąpiło uruchomienie sprzętu i zostało określone jego docelowe przeznaczenie. Wynegocjowała korzystniejsze warunki spłaty zobowiązań, zoptymalizowała koszty i podjęła wiele innych działań naprawczych. Prace te kontynuuje obecny zarząd spółki.

W tym miejscu ktoś mija się z prawdą. Albo Pan Prezydent Adam Neumann, albo rzecznik Prezydenta, Pan Łukasz Oryszczak. Przypomnijmy informację przekazaną Onetowi przez rzecznika:

– Sprzęt leży w magazynie czy był używany?

– Nie, on nie był używany. Przestrzelona inwestycja, można powiedzieć w skrócie. Był kupowany na potrzeby tego projektu.

– Czyli leży w magazynie nieużywany?

– W zasadzie tak. (…) Można zrobić miastu zarzut: dlaczego na to pozwolono. Natomiast doniesienie do prokuratury nie poszło po doniesieniach prasowych, a w wyniku naszego nadzoru nad spółką.

www.onet.pl

Brak wykorzystania sprzętu potwierdza także przetarg na przegląd zerowy rozpisany przez ŚSM w roku 2020. Świadczą o tym pytania i odpowiedzi pojawiające się w trakcie procedury przetargowej:

Cieszy nas fakt, iż Prezydent dostrzega potrzebę ukarania winnych. Zastanawiamy się tylko, kto finalnie zostanie wskazany jako kozioł ofiarny tej afery. My przypomnimy, że nadzór nad realizacją zadań miasta, także przez spółki komunalne, prowadzony jest przez Prezydenta Miasta Gliwice. W jego imieniu nadzór sprawują wyznaczeni wiceprezydenci. I tak, w czasie, który nas interesuje, Prezydentem Miasta był Zygmunt Frankiewicz, a za nadzór nad spółką odpowiadali wiceprezydent Piotr Wieczorek oraz, w późniejszym czasie, ówczesny wiceprezydent Adam Neumann.

Zachęcamy do przeczytania wywiadu z prezydentem w 24gliwice.pl: LINK.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button