Brak kategorii

Problemy w funkcjonowaniu organizacji poradniczych

Działalność organizacji poradniczych w Polsce stale ulega polepszeniu, lecz nadal organizacje napotykają się z wieloma barierami. Najistotniejszą barierą jest trudność w pozyskiwaniu środków oraz brak stabilności finansowej, co skutkuje trudnością w świadczeniu usług i podnoszeniu jakości. Poradnictwo udzielane osobom potrzebującym przeważnie jest bezpłatną formą pomocy  i jest niezbędnym wsparciem dla osób, które nie mogą skorzystać z odpłatnej pomocy w różnych dziedzinach życia.

Rząd wychodząc z inicjatywą pomocy dla organizacji poradniczych w Polsce stworzył „Rządowy Program Wspierania Rozwoju Organizacji Poradniczych na lata 2022 – 2023”. Wsparcie udzielane będzie organizacjom działającym w systemie poradnictwa oraz poprawą funkcjonowania co przyczyni się do zwiększenia efektywności i skuteczności działań. Program składa się kilku priorytetów:

  • Priorytet 1 zakłada wsparcie organizacji w zakresie rozwoju instytucjonalnego
  • Priorytet 2 to wsparcie realizacji usług poradniczych, szczególnie w przypadkach gdy działalność jest zagrożona w skutek braku stabilności finansowej.
  • Priorytet 3 działania edukacyjno – informacyjne społeczeństwa w zakresie dostępu do różnych form poradnictwa, upowszechniające znajomość przepisów prawa oraz wiedzę o dostępności do istniejącej sieci organizacji świadczącej usługi poradnictwa
  • Priorytet 4 zakłada wsparcie realizacji usług poradniczych przez podmioty nieposiadające organizacji prawnej, które nie mogą zaciągać zobowiązań.

W ramach 4 priorytetu Fundacja Klaster Innowacji Społecznych organizuje konkurs regrantingowy dla uniwersyteckich poradni  prawnych, diecezjalnych i parafialnych placówek poradnictwa rodzinnego Kościoła Katolickiego lub innych Kościołów i związków wyznaniowych oraz organizacji poradnictwa nieposiadających osobowości prawnej. W ramach inicjatywy zostaną przyznane mikrodotacje od 10 000 do 20 000 zł. W ramach konkursu zostaną przeprowadzone różne szkolenia oraz warsztaty, które mają na celu profesjonalizację oraz  dodatkowy rozwój kompetencji przedstawicieli organizacji.

Udział w programie będzie wielkim wsparciem oraz pozwoli na rozwój instytucjonalny, co poszerzy organizacjom możliwości działania a ich pomoc będzie bardziej profesjonalna. Pozyskiwanie środków na świadczenie usług poradniczych jest jednym z najpoważniejszych wyzwań dla organizacji poradniczych. 

Niestabilna sytuacja finansowa niesie z sobą szereg wielu innych problemów z którymi stale borykają się organizacje poradnicze. Jedna z nich jest np. Niestabilna sytuacja kadrowa co wiąże się koniecznością stałego odbudowywania zespołu oraz szkoleniami nowych osób. Brak stałego zespołu może niestety bardzo często wiązać się z brakiem zaufania do danej organizacji przez osoby potrzebujące.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button