Polityka lokalna

Program “Mój deszcz” z problemami. RIO uchyliła w części uchwałę rady

Kolejna uchwała Rady Miasta Gliwice uchylona w całości lub w części. Tym razem wątpliwości prawne dotyczące aktu prawa miejscowego miała Regionalna Izba Obrachunkowa.

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach podjęło decyzję o uchyleniu części przepisów Uchwały XXIV/491/2021 Rady Miasta Gliwice z 25 marca tego roku w sprawie zasad udzielania dotacji celowej w programie “Mój deszcz”. RIO stwierdziła nieważność uchwały w części dotyczącej załącznika: „Regulamin przyznawania dotacji celowej ze środków budżetu miasta Gliwice na pokrycie kosztów wybranych instalacji do gromadzenia i wykorzystania wód opadowych i roztopowych w miejscu ich występowania”, z powodu istotnego naruszenia ustawy Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o finansach publicznych.

Według RIO najpoważniejsze naruszenie polega na dopuszczeniu możliwości dotowania inwestycji z zakresu ochrony środowiska zrealizowanych przed datą zawarcia umowy dotacyjnej, w tym w formie refundacji poniesionych wydatków. Ale to nie jedyny uchylony element uchwały Rady Miasta Gliwice. Z uzasadnieniem Regionalnej Izby Obrachunkowej można zapoznać się tutaj: LINK .

Program “Mój deszcz” to autorski program Urzędu Miejskiego w Gliwicach. Jest to komplementarne działanie z rządowym programem “Moja woda”, którego celem jest zwiększenie retencji wody deszczowej w miejscu jej powstawania.

Planowaliśmy, aby program wystartował od 2021 roku, jednak ostateczny zakres tego projektu, poziom dofinansowania i termin uruchomienia będzie zależał od zainteresowania programem rządowym – informował wiceprezydent Mariusz Śpiewok.

fot. materiały prasowe NFOŚIGW

Uchylenie części zapisów uchwały nie przekreśla gliwickiego programu “Mój deszcz”. Uchwałę trzeba będzie poprawić, być może stanie się to już na najbliższej sesji Rady Miasta Gliwice.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button