Jawność

Prokuratura w Urzędzie Miejskim – komentarz rzecznika

W związku z prowadzonym przez Prokuraturę śledztwie w sprawie nieprawidłowości w wydatkowaniu środków publicznych na promocję Miasta w hali sportowej Arena [ZOBACZ: Śledztwo w sprawie promocji miasta w hali Arena] poprosiliśmy o komentarz rzecznika Prezydenta Miasta.

Oprócz prośby o komentarz, przekazaliśmy też cztery pytania:

  1. Dlaczego opinia publiczna nie była informowana o wynikach kontroli RIO?
  2. Dlaczego opinia publiczna nie była informowana o wszczęciu śledztwa przez prokuraturę?
  3. Dlaczego nie przekazano żadnych informacji w tej sprawie komisji rewizyjnej Rady Miasta Gliwice?
  4. Czy toczą się jakieś inne postępowania, śledztwa, sprawy sądowe, w których stroną jest Urząd Miejski w Gliwicach lub jego pracownicy?

Oto odpowiedź, którą otrzymaliśmy:

Łukasz Oryszczak, Rzecznik Prasowy, zdjęcie: www.gliwice.eu

Sprawa zlecenia z wolnej ręki promocji miasta Gliwice w Arenie Gliwice była jednym z wątków kontroli Regionalnej Izby Obrachunkowej. Tryb zamówienia został zakwestionowany przez RIO, z czym miasto się nie zgadza. Szczegółowe uzasadnienie stanowiska miasta można odnaleźć w dokumentach dotyczących kontroli. W skrócie mogę napisać, że oczekiwanie, że miasto ogłosi przetarg na świadczenie usług promocyjnych przez dowolną halę widowiskowo-sportową i w takim przetargu o zamówienie będą mogły ubiegać się hale np. z Katowic, Krakowa, czy Gdańska jest nieracjonalne. Wybór takiego a nie innego trybu, był w ramach procedury zgłaszany Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych, który mógł go zakwestionować, ale tego nie zrobił. Z bardzo podobnym zarzutem RIO miasto miało już do czynienia w 2012 r., kiedy kwestionowane było zlecenie z wolnej ręki promocji miasta Piastowi Gliwice. Wtedy RIO skierowało wniosek do Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych, który przyznał rację przedstawicielom miasta. Dlaczego obecnie tą sprawą zajmuje się prokuratura, a nie właściwy do takich tematów Rzecznik Dyscypliny Finansów Publicznych? Mam w tej sprawie pewne przemyślenia, ale nie chciałbym publicznie spekulować.

Poniżej odpowiedzi na Pańskie pytania:

1. Dlaczego opinia publiczna nie była informowana o wynikach kontroli RIO?

Opinia publiczna była informowana o wynikach kontroli RIO. Protokół z kontroli oraz dalsza dotycząca go korespondencja została zgodnie z przepisami opublikowana w BIP pod linkiem [LINK].

2. Dlaczego opinia publiczna nie była informowana o wszczęciu śledztwa przez prokuraturę?

To pytanie proponuję zadać prokuraturze. To prokuratura a nie miasto prowadzi w tej sprawie postępowanie.

3. Dlaczego nie przekazano żadnych informacji w tej sprawie komisji rewizyjnej Rady Miasta Gliwice?

W której sprawie? Jeśli kontroli, to jak pisałem wyżej, jej wyniki były podawane do publicznej wiadomości. Jeśli postępowania prokuratorskiego, to po raz kolejny sugeruję zadać pytanie prokuraturze. W ustawie o samorządzie gminnym ani statucie miasta Gliwice nie ma regulacji dotyczących obowiązku szczególnego informowania Komisji Rewizyjnej o postępowaniach prowadzonych przez instytucje zewnętrzne.

4. Czy toczą się jakieś inne postępowania, śledztwa, sprawy sądowe, w których stroną jest Urząd Miejski w Gliwicach lub jego pracownicy?

Obecnie toczy się jedno postępowanie, w którym stroną jest Urząd Miejski w Gliwicach.

Z poważaniem

Łukasz Oryszczak

Rzecznik prasowy prezydenta Gliwic

Przypomnijmy: śledztwo dotyczy podejrzenia popełnienia przestępstwa polegającego na udzieleniu przez Miasto Gliwice w latach 2018/2019 zamówień publicznych na usługi związane z funkcjonowaniem obiektu Arena Gliwice. Śledztwo prowadzone jest przez Komendę Wojewódzką Policji w Katowicach Wydział do Walki z Przestępczością Gospodarczą. Postępowanie jest w toku, w sprawie jeszcze nie przedstawiono nikomu zarzutów. Więcej o nieprawidłowościach stwierdzonych przez RIO: [Blisko 18 mln zł. wydane z naruszeniem prawa]


Komentarz redakcji:

O przekazanie informacji o wynikach kontroli do Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Gliwice pytaliśmy, ponieważ w tym samym czasie komisja prowadziła kontrolę działań promocyjnych Urzędu Miejskiego. Jak widać urząd nie uznał za słuszne poinformowania komisji o wynikach kontroli organu zewnętrznego. Nawet jeśli ten stwierdził istotne naruszenie prawa.

Czy umieszczenie informacji w Biuletynie Informacji Publicznej można uznać za informowanie opinii publicznej? W minimalnym wymiarze – można. Taka informacja przeznaczona będzie jedynie dla osób bardzo wnikliwie szukających. Kto z Państwa zaczyna dzień od przeszukiwania Biuletynu Informacji Publicznej? Próżno szukać tak istotnej informacji w Miejskim Serwisie Informacyjnym lub na stronie www.gliwice.eu. Przejrzeliśmy wszystkie numery MSI od stycznia do czerwca, nie znaleźliśmy artykułu o wynikach przeprowadzonej kontroli. Czy te środki masowego przekazu służą tylko do przekazywania pozytywnych informacji?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button