Finanse

Prokuratura wszczęła śledztwo

W dniu 2 kwietnia 2021 roku Prokuratura Rejonowa Gliwice-Wschód wszczęła śledztwo w sprawie oszustwa w gospodarowaniu środkami publicznymi przez Stowarzyszenie Piłki Ręcznej Sośnica Gliwice.

Całą sytuację opisywaliśmy tutaj: [Prokuratura i CBA badają sprawę. Chodzi o klub sportowy] oraz [Kolejne dotacje dla klubu SPR Sośnica. W tle prokuratura] Paragraf opisujący czyn, o popełnienie którego podejrzane są władze stowarzyszenia to art. 268 § 1 Kodeksu karnego oraz art. 231 § 1 Kk:

Kto, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, doprowadza inną osobę do niekorzystnego rozporządzenia własnym lub cudzym mieniem za pomocą wprowadzenia jej w błąd albo wyzyskania błędu lub niezdolności do należytego pojmowania przedsiębranego działania, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8. Funkcjonariusz publiczny, który, przekraczając swoje uprawnienia lub nie dopełniając obowiązków, działa na szkodę interesu publicznego lub prywatnego, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

Informacja prokuratury o wszczęciu śledztwa na wniosek zawiadamiającego:

3 Comments

  1. Podjęcie śledztwa przez prokuraturę świadczy, że posiada odpowiednie, udokumentowane, mocne dowody mogące świadczyć o popełnieniu przestępstwa oszustwa z art. 286 par.1 Kodeksu karnego, jak również z art. 231 par. KK. W innym przypadku już na wstępie prokuratura odmówiłaby wszczęcia śledztwa. Proszę zauważyć, że jednym z podmiotów zawiadamiającym prokuraturę o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez SPR Sośnica Gliwice jest Zastępca Prezydenta Miasta Gliwice. Należy również dodać, że postępowanie wyjaśniające prowadzi niezależnie od prokuratury Rzecznik Dyscypliny Finansów Publicznych przy RIO w Katowicach. Jak również sprawą zainteresowało się CBA.

    1. Podjęcie śledztwa przez prokuraturę o niczym nie świadczy, zwłaszcza obecnie. Prokuratura zbyt często działa na polityczne zlecenie

  2. Bez emocji proszę Państwa.
    Podstawowym zadaniem zarówno śledztwa jak i dochodzenia jest ustalenie, czy rzeczywiście zostało popełnione przestępstwo i wyjaśnienie okoliczności sprawy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button