Inwestycje

Przetarg na remont Alei Mickiewicza

ZDM rozpoczął procedurę przetargową w związku z remontem Alei Mickiewicza. Remont obejmie ponad 700 metrów ciągu pieszego, od ronda do Zawiszy Czarnego. W związku z wpisaniem drzewostanu do rejestru zabytków remont będzie pod przebiegał pod nadzorem Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

ZDM opublikował na swojej stronie informacje o przetargu:

Ogłoszono przetarg na przebudowę alei Mickiewicza. To kolejny krok, który przybliża do długo wyczekiwanego przez mieszkańców remontu odcinka pieszo-rowerowego.


Nie będzie to łatwe przedsięwzięcie ani dla projektanta przygotowującego projekt budowlano-wykonawczy, ani dla realizującego go wykonawcy. Prace na alei, objętej wpisem do rejestru zabytków będą musiały być prowadzone w sposób zapewniający szczególne zabezpieczenia historycznego szpaleru drzew, a nawierzchnia pieszo-rowerowa spełniać wymogi Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Wytyczne na temat robót znajdą się w uzupełniającym dokumentację projektową – „Programie ochrony drzew podczas prac budowlanych”.


Zakres opracowania projektowego obejmie kompleksową przebudowę całego ciągu alei zakładając całkowitą wymianę nawierzchni, przebudowę oświetlenia wraz ze zmianą lokalizacji małej architektury, a także projekt zagospodarowania zieleni, z uwzględnieniem propozycji nasadzeń zieleni wysokiej i niskiej. Na realizację zadania projektowego, wykonawca będzie miał 12 miesięcy. Projektant musi uzyskać decyzję, zezwalającą na przeprowadzenie robót budowlanych w sąsiedztwie szpaleru lip stanowiących obiekt ochrony konserwatorskiej. Kolejny etap to uzyskanie pozwolenia na budowę. Prace ziemne będą musiały być wykonywane ręcznie. Zwiększy to koszt prowadzonych robót oraz wydłuży czas ich realizacji. Zadanie zostanie podzielone na etapy.
Zakres opracowania projektowego obejmował będzie cały odcinek alei Mickiewicza (około 750 m) od ronda im. Prof. Stanisława Fryzego do ul. Zawiszy Czarnego.

W związku z licznymi uszkodzeniami drzew przy okazji rożnych inwestycji, społecznicy już teraz zapowiadają nadzór obywatelski nad prowadzonymi w przyszłości pracami. Przypadki uszkodzeń drzewostanu internauci zgłaszają np. na portalu facebook:

To i ja tu podrzucę masakrę drzew koło starej Fabryki Drutu 🙁 Kto, po co i na co przekopał cały ten teren …nie wiem 🙁 drzewa mocno ucierpiały…. normalnie brak słów 🙁 wygląda albo na bezmyślność zupełną albo na celowe dąrzenie do tego by za pare lat mieć czystą działkę bez drzew…

Jeszcze jedno uszkadzanie drzew – tym razem w wydaniu na pewno ZDM lub podwykonawców 🙁 Ostatnio w wielu miejscach Gliwic sadzą krzewy i inne rabaty w miejscu trawników.Na Berbeckiego robili to już w 2 miejsach wcześniej. Teraz doszło do tego 5 kolejnych – bo obu stronach mostku + od mostku do Parku Chopina.Wszystko byłoby pięknie gdyby nie to, że firma usuwająca darń przed sadzeniem krzaczków tak potraktowała drzewa 🙁Cześć korzeni ma spokojnie 3-4cm średnicy niestety.Będę pisać do ZDM zgłaszać to bo to zwyczajnie słabe – pod hasłem dbania o zieleń w mieście uszkadzać korzenie 🙁 Do sadzenia tych krzewinek i innych bylin naprawdę nie musieli na pod drzewami próbować usuwać całej darni na taką głębokość

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button