Media lokalneŻycie Miasta

Pyskowice i Toszek w SIM Śląsk Północ

7 kwietnia 2022 roku w hotelu Zamek w Lublińcu odbyło się pierwsze Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników SIM Śląsk Północ sp. z o.o. Powołano członków Rady Nadzorczej oraz wybrano Prezesa Spółki. 

SIM Śląsk sp. z o.o działa pod przewodnictwem Agnieszki Związek, z kolei przewodniczącym Rady Nadzorczej został Petros Tovmasyan. 

Społeczne Inicjatywy Mieszkaniowe są wynikiem rządowego programu, powstają w ramach Krajowego Zasobu Nieruchomości. Ich głównym celem jest realizacja budownictwa społecznego – budowa mieszkań z niskim czynszem. 

Atrakcyjne stawki czynszowe to nie jedyne korzyści dla beneficjentów inicjatywy. Nabywcy mogą liczyć także na uzyskanie własności wynajmowanego mieszkania w późniejszej perspektywie, przy wpłacie partycypacji. Co więcej, przewiduje się również możliwość skorzystania z tzw. “wakacji czynszowych”, przy terminowych wpłatach sumy partycypacyjnej. 

Kto może skorzystać z SIM-u? Przede wszystkim są to osoby i rodziny:

  • posiadające zdolność czynszową, ale nieposiadające zdolności kredytowej,
  • których dochody są za wysokie na otrzymanie lokalu komunalnego,
  • nieposiadające tytułu prawnego do lokalu mieszkalnego w tej samej miejscowości.

Pierwszeństwo nabycia mieszkania w tym wypadku mają zaś przede wszystkim osoby wychowujące co najmniej jedno własne lub przysposobione dziecko, oraz osoby starsze.

Samorządy przyłączające się do SIM-ów mogą liczyć na pomoc finansową w postaci kredytu uzyskanego od Banku Gospodarstwa Krajowego lub wsparcia z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa – nawet 3 mln zł na utworzenie nowej spółki. Mają prawo również ubiegać się o otrzymanie grantu z Funduszu Dopłat dla gminy na partycypację w budowie mieszkań o niskim czynszu.

Agnieszka Związek – Prezes SIM Śląsk Północ sp. z o.o. 

SIM Śląsk Północ została powołana 28 lutego 2022 roku. Skupia 11 gmin województwa śląskiego, w tym dwie gminy z powiatu gliwickiego – Pyskowice i Toszek. Poza tym w gronie tym znajdą się: Lubliniec, Pawonków, Koniecpol, Miedźno, Woźniki, Kochanowice, Zbrosławice, Tworóg i Krupski Młyn oraz 2 gminy z województwa opolskiego: Zawadzkie i Kolonowskie. Przewiduje się, że z jej inicjatywy powstanie 507 lokali mieszkalnych. 

Jak czytamy na Twitterze @KZN_GOV_PL, cytując prezesa KZN Arkadiusza Urbana:

Dzięki temu wszystkiemu możliwe będzie wybudowanie przez SIM Śląsk Północ ponad pół tysiąca mieszkań w pierwszym etapie, a w dłuższej perspektywie blisko tysiąca mieszkań. 

Jest to już druga spółka SIM na Śląsku – pierwsza tj. SIM Śląsk sp. z o.o. powstała w ubiegłym roku w Chorzowie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button