InwestycjeKonsultacje społeczne

Rada Dzielnicy Wójtowa Wieś: ZDM nie chce się z nami spotkać!

Jak donosi Rada Dzielnicy Wójtowa Wieś, odmawia się radnym możliwości spotkania z projektantem przebudowy niezwykle ważnej przestrzeni publicznej w dzielnicy. Radni chcieliby wyrazić swoje potrzeby związane z tą przestrzenią jeszcze przed przygotowaniem koncepcji. Zarząd Dróg Miejskich odmawia organizacji takiego spotkania.

Wnosimy o spotkanie z projektantem w sprawie Alei Mickiewicza – drogowcy jednak odmawiają – piszą na swoim profilu facebookowym radni dzielnicy Wójtowa Wieś. W jakiej sprawie chcieliby się spotkać? Chodzi o planowany remont ciągu pieszo-rowerowego. W marcu tego roku Zarząd Dróg Miejskich podpisał umowę z wykonawcą projektu budowlanego. Aleja od lat znajduje się w fatalnym stanie technicznym. Przez lata w rozpoczęciu prac przeszkadzał spór wokół szpaleru lip rosnących w ciągu drogi, które, w zamierzeniu drogowców, miały być wycięte. Mieszkańcy doprowadzili do objęcia ich ochroną konserwatora zabytków.

Oto treść oświadczenia Rady Dzielnicy Wójtowa Wieś:

Drodzy Państwo, wyrażamy zaniepokojenie w związku z niedopuszczeniem przedstawicieli naszej Rady do udziału w spotkaniach ZDM z projektantem dotyczących przygotowania koncepcji przebudowy alei przy ul. Mickiewicza.

❗️ Uważamy, że przygotowanie tak ważnej dla naszej dzielnicy inwestycji powinno odbywać się w ścisłej współpracy ze społecznością lokalną JUŻ NA ETAPIE PRACY NAD KONCEPCJĄ PROJEKTU.

❌ Nie chcemy oceniać “gotowca”, który pozwoli na dokonanie co najwyżej kosmetycznych zmian. A niestety z praktyką takich rozwiązań mieliśmy już styczność w naszej dzielnicy (projekt zbiorników na ul. Słowackiego z 2016 roku). Nie idźmy tą drogą.

🌳 ALEJA MICKIEWICZA TO NASZ SKARB 🌳 Jesteśmy przekonani, że jej remont wymaga szczególnej wrażliwości. Kompozycja urbanistyczna tego terenu autorstwa Raymonda Unwina to skrupulatnie opracowana hierarchizacja, zróżnicowanie planów, wyróżnienie elementów kompozycji, takich jak dominanty, osie widokowe, malownicza struktura uliczek mieszkaniowych.

☝️ W ramach naszych działań PRZYGOTOWALIŚMY SZEREG SZCZEGÓŁOWYCH UWAG, których ideą przewodnią jest zachowanie tego dziedzictwa kulturowego w możliwie nienaruszonym stanie. Chcemy, aby przedmiotowy projekt ograniczał się przede wszystkim do:
▶ uporządkowania tego terenu;
▶ odnowy nawierzchni;
▶ możliwie wiernego odtworzenia elementów historycznych.

Niestety na razie naszych uwag nie możemy przedstawić projektantowi. Przekazaliśmy uwagi pisemnie do Zarząd Dróg Miejskich w Gliwicach, z zapewnieniem, że projektant zostanie o nich poinformowany.

Nadal jednak WIERZYMY, ŻE ORGANIZACJA SPOTKANIA w tej sprawie na tym etapie prac koncepcyjnych JEST MOŻLIWA ✅ Dla dobra tego miejsca, mieszkańców Wójtowej Wsi, ale też dla dobra Gliwic. Chyba zgodzą się Państwo z nami, że to najpiękniejsza aleja spacerowa w mieście?

Próbowaliśmy skontaktować się w tej sprawie z ZDM z prośbą o komentarz, niestety telefon wskazany do kontaktów z mediami nie odpowiadał.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button