Analizy

Ranking Polskich Miast Zrównoważonych – które miejsce zajęły Gliwice?

11 maja zaprezentowano zwycięzców drugiej edycji Rankingu Polskich Miast Zrównoważonych Arcadis. Badanie ocenia 50 największych miast w Polsce w trzech fundamentalnych obszarach zrównoważonego rozwoju: społeczeństwo, środowisko i gospodarka. Celem raportu jest porównanie, które miasta i na jakich polach radzą sobie najlepiej.

Ranking Polskich Miast Zrównoważonych Arcadis został przygotowany przez firmę projektowo-konsultingową Arcadis we współpracy z naukowcami z Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu i Uniwersytetu Zielonogórskiego. Inspiracją dla stworzenia rankingu był raport “Arcadis Sustainable Cities Index”, który klasyfikuje 100 globalnych metropolii. Głównym założeniem twórców rankingu jest popularyzacja idei zrównoważonego rozwoju i dostarczenie władzom miast użytecznego narzędzia pomiaru tej koncepcji.

W podsumowaniu najlepszych wyników zbrakło wzmianki o Gliwicach. Zajęliśmy miejsce daleko poza pierwszą dziesiątką najlepiej sklasyfikowanych miast.

Klasyfikacja ogólna: Pozycję lidera w klasyfikacji ogólnej drugiej edycji Rankingu utrzymuje Warszawa, ponownie osiągając najlepsze wyniki w obszarze społeczeństwa i gospodarki. Warszawa poprawiła swój wynik w sferze środowiska zajmując w Rankingu 42. pozycję w porównaniu do 44. lokaty w pierwszej edycji Rankingu. Drugą lokatę w klasyfikacji ogólnej obronił Toruń. Trzecie miejsce zajmuje Zielona Góra.

Wysokie lokaty w klasyfikacji ogólnej zajmują miasta zlokalizowane we wschodniej części kraju: Rzeszów (4. miejsce), Lublin (10. miejsce) i Białystok (11. miejsce). Wyniki uzyskane przez te miasta stanowią potwierdzenie, że ta część kraju dynamicznie się rozwija stanowiąc coraz atrakcyjniejsze miejsce do życia i pracy. Stosunkowo wysokie lokaty w klasyfikacji ogólnej przypadły także mniejszym pod względem liczby ludności miastom Polski: Suwałki (14. miejsce), Siedlce (17. miejsce) i Jelenia Góra (18. miejsce). Aż 15 spośród ocenianych jednostek to miasta z terenu województwa śląskiego, które w efekcie transformacji gospodarczej, stanęły przed koniecznością zdefiniowania na nowo swojej funkcji i tożsamości. Miasta te przeszły ogromną przemianę stawiając czoła licznym wyzwaniom gospodarczym, środowiskowym i społecznym. Wyniki Bielska-Białej (6. pozycja) i Katowic (13.pozycja) pokazują, że podejmowanie działań na rzecz zrównoważonej urbanizacji, inwestowanie w ochronę środowiska i dialog z mieszkańcami to właściwy kierunek w polityce miejskiej.

Raport z badania Arcadis

Jak nasze miasto wypadło na tle pozostałych 50 badanych ośrodków? W klasyfikacji ogólnej Gliwice znalazły się na 24 miejscu (spadek o jedno miejsce w stosunku do poprzedniej edycji badania). W województwie Śląskim lepiej sklasyfikowano tylko Bielsko-Białą, Katowice oraz Tychy.

W obszarze “środowisko” Gliwice otrzymały 34 lokatę (awansując z miejsca 39). Gorzej wypadliśmy w obszarze “gospodarka”, tracąc bardzo dobrą 10 pozycję (spadek na 14 miejsce). Na tle województwa zajmujemy 4 lokatę, za Bielsko Białą, Katowicami i Tychami, podobnie jak w klasyfikacji ogólnej. Nieznacznie poprawiliśmy swoje wyniki w obszarze “społeczeństwo” gdyż awansowaliśmy z miejsca 25 na miejsce 18.

Łączne wyniki dały nam 24 miejsce w klasyfikacji ogólnej oraz 4 miejsce wśród badanych miast z województwa śląskiego.

Cały raport można przeczytać tutaj: LINK.

Raport został opracowany przez firmę Arcadis we współpracy z naukowcami z Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu oraz Uniwersytetu Zielonogórskiego. Komentarze zostały opracowane przez zespół ekspertów Arcadis specjalizujących się w obszarach zrównoważonego rozwoju miast, adaptacji do zmian klimatu, ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Opinie przez nich wyrażone są ich własnymi i zostały oparte na ich niezależnej pracy badawczej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button